Twój koszyk jest pusty
N, 19 listopad 2017

Odwiedza nas 924 gości oraz 0 użytkowników.

P - S

P - S (7)

Co to jest wędzidełko podjęzykowe?
          
Wędzidełko podjęzykowe jest tworem włóknistym, jego cechą charakterystyczną jest elastyczność, dzięki której język wykonuje ruch wertykalne i horyzontalne wewnątrz jamy ustnej. Przykrótkie wędzidełko podjęzykowe jest częstą zmianą anatomiczną. Występuje z częstością około 1:2000 urodzeń i zdarza się, że występuje rodzinnie.
 
Do szeregu głosek syczących zaliczamy głoski : „s”, „z”, „c”, „dz”. Są to spółgłoski przedniojęzykowo-zębowe, miejsce artykulacji tworzy przednia część grzbietu języka zbliżająca się do górnych siekaczy. Czubek języka, natomiast znajduje się przy dolnych zębach, siekacze są zbliżone.
A. Sołtys-Chmielowicz zwraca uwagę, iż u pewnej liczby osób szczelina przy „s” i „z” czy też zwarcie i szczelina przy „c” i „dz” tworzone są przy górnych zębach przez apex. Różnic w brzmieniu nie ma dlatego oba sposoby uznawane są za poprawne.1
Przy głoskach syczących język leży płasko za dolnymi zębami, zęby zbliżone, wargi rozchylone, spłaszczone przylegają do zębów.

Sygmatyzm (łac. sigmatisimus; syn.: seplenienie albo szeplenienie) - to nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, jednego, dwu lub wszystkich trzech szeregów (tj. s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż). Zaburzona może być artykulacja jednej kilku lub nawet kilkunastu głosek.
Wada wymowy polegająca na połączeniu rynolalii (nosowania) oraz dyslalia wielorakiej złożonej (zaburzenie w realizacji jednej lub wielu głosek systemu fonetycznego).
Rynolalia (nosowanie) zachodzi wówczas, gdy głoski nosowe wymawiane są jak głoski ustne i jest to wtedy nosowanie zamknięte lub odwrotnie, gdy głoski ustne wymawiane są jak głoski nosowe tzn. łączą się z rezonansem nosowym - wtedy powstaje nosowanie otwarte.
Rotacyzm to często spotykana wada wymowy, polegająca na nieprawidłowej wymowie głoski r.

W obrębie rotacyzmu występuje:
 • Pararotacyzm
  zastępowanie (substytucja ) głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo np.: j, ł, d, w, l;
  (przykład: rower - jowej, rower - łoweł, rower - dowed, rower - wowew, rower - lowel).
 • Mogirotacyzm
  opuszczenie (elizja) głoski r. Głoska r w systemie fonetycznym dziecka nie istnieje. (przykład: ryba - yba).
 • Rotacyzm właściwy
  polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Na skutek zmiany miejsca artykulacji głoska r powstaje w innym miejscu i brzmienie jej jest zdeformowane.

Strona 1 z 2

Szukaj produktu


Wiadomości

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9602519
 • "Ludzkie ideały. Ideały jednego pokolenia kształtują drogi przeznaczenia jego bezpośredniego potomstwa. Jakość krzewicieli oświaty w społeczeństwie będzie stanowić o tym, czy cywilizacja idzie naprzód czy wstecz. Rodziny, Kościoły i szkoły jednego pokolenia stanowią o cechach charakteru następnego pokolenia, moralny czy duchowy rozmach rasy czy narodu stanowi przeważnie o kulturowym tempie rozwoju takiej cywilizacji."

  Księga Urantii str. 909