Logopedia-Fakty

"Sposób naszego oddychania oraz ilość energii , która możemy swobodnie wnieść w nasze życie są powiązane." 

Joy Manne

 
Start arrow Wiadomości arrow Ważny komunikat
25.04.2018.
 
 
Menu witryny
Start
Wiadomości
Encyklopedia logopedyczna
Publikacje fachowe
Poradnie,specjaliści,uczelnie
Forum pomocy on-line
Na innych stronach
Katalog WWW
Ważne myśli i cytaty
Książki poszerzające horyzonty
Profilaktyka przed poczęciem
Okres prenatalny (ciąża )
Wczesna interwencja
Model Terapii J. F-K
Narzędzia diagnostyczne
Metody Terapii
Nasi Prelegenci
O Nas
Nasze przedszkole
Sklep P.W.D. Apex
Konferencja
Pomoce logopedyczne

Lista produktów


Zaawansowane szukanie
Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Nasze Strony
 
 
 
 

Ważny komunikat PDF Drukuj Email
Wpisał: P.W.D APEX   
19.02.2013.

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii 

 

WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII


 

Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój , ul Beskidzka  od 11 lat tj. od  roku  2002r   prowadzimy NSP ( Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię)  Centrum Logopedyczne ,  zarejestrowaną jako placówka oświatowa w mieście Jastrzębie Zdrój, która  z uwagi na wysoką skuteczność terapeutyczną, cieszy się wciąż rosnącym uznaniem lokalnej społeczności   Działania, które pragniemy realizować w lokalu przy ul. Zdrojowa 5, są poszerzeniem i  wzbogaceniem naszych dotychczasowych osiągnięć i przeznaczone są zarówno dla środowiska lokalnego jak i terenu całego kraju i Unijnej Europy ( w zakresie wymiany doświadczeń oraz z przeznaczaniem dla Polonii ze szczególnym naciskiem na  dzieci i osoby  bilingwalne czyli dwujęzyczne).
                                                            

Szukaj nas także na portalu Facebook.


 

Wszystkie   realizowane przez nas  działania  to działania oświatowe obejmujące szeroko rozumianą profilaktykę*, prewencję**, stymulację, terapię i rehabilitację i rewalidację.  Dla lepszego zobrazowania przeciętnemu odbiorcy zagadnień, które chcemy upowszechniać, w pierwszym członie nazwy  placówki celowo  zostało użyte słowo zdrowie dla oznaczenia działań profilaktyczno- prewencyjnych. Z uwagi na ogromny problem społeczny  autyzmurozległych deficytów i problemów rozwojowych manifestujących się  w wieku szkolnym pod postacią m. in. dysleksji konieczna jest   bardzo intensywna praca  nad świadomością społeczną w zakresie zapobiegania tym zagrożeniem, a jeśli już stały się faktem  bezwzględnie  konieczne jest podjęcie najwcześniejszej stymulacji bądź terapii ( nawet tuż po urodzeniu jeśli wystąpiło tzw. ryzyko okołoporodowe).

W lokalu będzie prowadzona działalność z zakresu: Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii   w oparciu o program autorski  właścicielki firmy  - logopedy z 25 – letnim doświadczeniem Jolanty Falany- Kozłowskiej

 Działalność Praktycznej Akademii obejmuje:
1. Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego – program autorski 
J. Falany- Kozłowskiej

2. Zespoły Wczesnego Wspomagania dla dzieci przedszkola oraz z terenu miasta Jastrzębia i okolic ( od urodzenia do 10 roku życia – w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia)***.    
Zespoły są przeznaczone dla dzieci posiadających opinie o konieczności wczesnego wspomagania z powodu zagrożonej  i powikłanej ciąży,  ryzyka okołoporodowego, z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem niektórych lub wszystkich funkcji poznawczych,  z zaburzeniami rozwoju mowy, języka, komunikacji i artykulacji, z niepełnosprawnością intelektualną.
  Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć  zarówno rozwoju motorycznego jak i  stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.    Szczegółowo ujmując oddziaływania skierowane są na stymulację lub ( i) terapię następujących funkcji poznawczych: lokomocja duża i mała, lateralizacja i konwergencja, percepcja wzrokowa i orientacja przestrzenna, percepcja słuchowa, mowa, język, komunikacja i artykulacja, rozwój społeczno- emocjonalny, a w przypadku bardzo poważnych zaburzeń  również naśladownictwo, zabawa,  współpraca lewej i prawej półkuli mózgu, pamięć. Celem  podejmowanych działań jest uzyskanie równowagi w zakresie wieku metrykalnego dziecka i jego wieku rozwojowego czyli umysłowego. Taka równowaga jest gwarantem późniejszego powodzenia szkolnego, społecznego i życiowego.
Pomoc w stosunku do rodziców dzieci zakwalifikowanych do Zespołów Wczesnego Wspomagania  będzie  m. in.  dotyczyć:
- wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
- rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
- instruktażu i poradnictwa w zakresie działań  stymulacyjnych, terapeutycznych czy rewalidacyjnych,
- informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce, materiały do ćwiczeń,
 - inne niemedyczne środki,  pomoce i  przedmioty  niezbędne do prawidłowego przebiegu stymulacji, terapii,  rehabilitacji czy rewalidacji.
 Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzić będą  nauczyciele, terapeuci  posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju deficytu lub  niepełnosprawności  dziecka i specjaliści ( pedagog, logopeda, psycholog,  inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracą zespołu będzie  koordynował  wyznaczony dyrektor   placówki.
Nauczyciele, terapeuci  i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy indywidualny  program pracy stymulującej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej lub  rewalidacyjnej  realizować będą zajęcia specjalistyczne oraz  ( w przypadku  takiej konieczności ) we współpracy z innymi specjalistami ( np. audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzać będą  analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

3. Ośrodek szkoleń dla studentów, nauczycieli, logopedów,  terapeutów,  pracowników służby zdrowia, rodziców i wszystkich zainteresowanych  poszerzaniem horyzontów, nabywaniem nowych umiejętności i własnym rozwojem.  W ramach szkoleń, konferencji,  kursów, warsztatów, spotkań otwartych, pogadanek, prelekcji  itp będziemy prezentować nasze sprawdzone metody pracy diagnostyczno -terapeutycznej, naszą koncepcje działań profilaktyczno- prewencyjnych i wdrażania interesujących programów zajęć przedszkolnych. W ramach pracy szkoleniowej ośrodka będziemy prezentować  nie tylko dorobek naszej kadry terapeutycznej, ale  również  dorobek innych naszym zdaniem wartościowych prelegentów, których idee są warte upowszechnienia wśród wszystkich "głodnych wiedzy" i pragnących lepszego życia dla siebie i przyszłych pokoleń.
 

*Profilaktyka – postępowanie mające na celu zapobieganie zagrożeniu.
**Prewencja – postępowanie w sytuacji zagrożenia mające na celu zapobieganie szkodom spowodowane owym zagrożeniem. Inaczej mówiąc postępowanie prewencyjne jest wdrażane wówczas, gdy zawiodło postępowanie profilaktyczne.
***Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć.

 
 
Zgodnie z poglądami ( nie tylko) Giennadija Małachowa : " ...jeśli zdarzyło się nam zachorować, to w pierwszej kolejności należy oczyścić organizm i uwolnić się od pasożytów, a następnie przyjrzeć się swojemu życiu i zmienić jego tryb, w przeciwnym wypadku zachoruje się ponownie." A oto, co na temat toksoplazmozy pisze Małachow w książce: " Życie bez pasożytów": " Do wystąpienia toksoplazmozy wrodzonej konieczne jest, aby w organizmie kobiety zaistniał swobodny bodziec obecny czy to we krwi czy w ściankach macicy. Wówczas  zarażenie płodu toksoplazmami następuje przez łożysko. Zarażenie płodu w czasie ciąży może nastąpić w każdej jej fazie. Jeśli zakażenie następuje we wczesnej jej fazie, to zmiany są bardzo wyraźne i powodują aborcję lub ( przy zahamowaniu procesu inwazji) dziecko rodzi się z chroniczną formą toksoplazmozy wrodzonej, która przejawia się obecnością wrodzonych wad rozwojowych rozlicznych organów, zwłaszcza mózgu i oczu. Przy zakażeniu płodu w drugim trymestrze ciąży, dziecko rodzi się z podostrą formą toksoplazmozy, przejawiającą się obecnością u dziecka
zapalenia mózgu i opon mózgowych,  zapalenia tęczówki, naczyniówki i siatkówki. Jeżeli zakażenie płodu ma miejsce w ostatnim trymestrze ciąży to dziecko rodzi się z oznakami ostrej toksoplazmozy ( wysypka, żółtaczka), z zakażeniem narządów wewnętrznych ( jelit, wątroby i serca).

 
Największą trudność w zakresie porzucania starych poglądów i przekonań stanowi wyzbycie się wielopokoleniowego i często wielowiekowego wpływu autorytarnej indoktrynacji ze strony dosłownie wszystkich znaczących ogniw społecznych ( rodzina, instytucje oświatowo- wychowawcze, instytucje medyczne). Zindoktrynowanemu człowiekowi jest po prostu trudno zapomnieć ( o ile w ogóle się to uda), co nakładziono mu do głowy jako rzekomą "prawdę" już od wczesnego dzieciństwa. I ten proces indoktrynacji dotyczy każdej dziedziny naszego życia, działania i nauki. Tymczasem życie się zmienia i stare " prawdy " są zastępowane nowymi. I na tym polega proces progresywnej  ewolucji. JF-K
 

 
Dzieci są szczególnie wrażliwe na działania wszelkich toksyn i zanieczyszczeń. Dlaczego? Istnieje wiele powodów, ale najważniejszy z nich to taki, że w łonie matki i w ciągu pierwszych 2 lat po narodzinach następuje u człowieka wyjątkowy przyrost komórek każdej części ciała od neuronów w mózgu po komórki układu immunologicznego- co stwarza większe prawdopodobieństwo oddziaływania szkodliwych związków toksycznych. W dzieciństwie układy i organy ciała rozwijają się w nierównym tempie i w różnych etapach. Rozwijająca się tkanka jest też bardziej wrażliwa na kontakt z truciznami, a wrażliwość ta utrzymuje się szczególnie przez okres pierwszych 10 lat. Oprócz wzrastania i rozwoju dzieci różni od dorosłych:

układy dzieci mają mniej rozwiniętą zdolność rozkładania substancji toksycznych i mniej sprawnie radzą sobie z naprawianiem szkód

dzieci jedzą, piją i wdychają więcej powietrza na kilogram wagi ciała niż dorośli, co oznacza, że wchłaniają więcej toksyn - nawet w czasie spoczynku

niemowlę wdycha objętościowo dwa razy więcej powietrza niż dorosły

dzieci raczkują po podłodze w kurzu i innych potencjalnie toksycznych pyłach

dzieciom częściej się zdarza wkładać do ust i zjadać rzeczy, których należy unikać

Uwaga! Rozwijający się płód silnie reaguje na toksyczne substancje. Dzieje się tak dlatego, że w tym okresie organizm jest szczególnie wrażliwy na sygnały i złożone działanie hormonów. Zaburzenia na tym poziomie mogą stać się przyczyną nieodwracalnych szkód w rozwoju organizmu. Wiele badań wykazało, że nadciśnienie, choroba wieńcowa, niedoczynność tarczycy, reumatyzm czy nawet choroba Alzheimera – problemy, których nie można odczytać w okresie prenatalnych badań ultrasonograficznych – wszystkie są już zaprogramowane w ciele dziecka, kiedy jeszcze przebywa w łonie matki. Jak przebiega to programowanie zależy m. in. od: kondycji ciała fizycznego rodziców przed poczęciem ( patrz Profilaktyka przed poczęciem), diety matki i jej kontaktu ze skażonym środowiskiem. Dalsze kwestie to np. stres, szczepionki, promieniowanie elektromagnetyczne itd.

W kwestii widocznych wad rozwojowych i nowotworów pojawiły się dokładniejsze wyniki badań. ( USA i wielka Brytania)

Badania populacji ludzkiej wskazują, że liczba wad rozwojowych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat. Jeden z raportów przedstawionych w USA wskazywał, że wzrosła liczba przypadków 18 spośród 20 najczęściej spotykanych wad rozwojowych - niektórych z nich do 1700%. Wyniki uzyskane w WB były podobne. Fakty te zostały jednak skutecznie zatajone z powodu coraz liczniejszych przepisów: jeśli dziecko nie urodziło się w terminie, fakt, że ma jakiś defekt, nie liczy się w " oficjalnych" statystykach.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z  "Świadome zakupy czyli co naprawdę kupujemy" Autor: Thomas Pat

Na zachodzie niektóre problemy takie jak niezstąpienie jader ( wnętrostwo), stało się tak częstym zjawiskiem, że nie uważa się go już za wadę rozwojową. Wzrasta również u dzieci liczba zachorowań na astmę, tak jak innych problemów układu oddechowego. Podobnie jest z chorobami skóry, problemami z nauką i zachowaniem, poważnymi zaburzeniami takimi jak: autyzm, nadpobudliwość, brak koncentracji itd.

To już 4 pozycja książkowa, gdzie znalazłam cenne informacje dotyczące zdrowia i prawidłowego rozwoju przyszłych pokoleń. Zamieszczam je jako dosłowne rozważania i dane zebrane przez samego autora oraz poddaję Państwa analizie.

"Wielu przyszłych rodziców uważa, że dopóki dziecko jest w łonie matki, zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska nie są dla niego groźne. To przekonanie jest wynikiem poglądu, że łożysko – organ podtrzymujący płód przy życiu – działa jak filtr, dopuszczając do płodu jedynie substancje odżywcze i antyciała. W rzeczywistości jednak działa ono jak gąbka. Łożysko składa się z naczyń krwionośnych ( gdyby ułożono je płasko, zajęłoby powierzchnię ponad połowy kortu tenisowego), które przekazują dziecku składniki odżywcze i tlen, usuwając jednocześnie uboczne produkty przemiany materii i dwutlenek węgla. Chociaż w pewnym stopniu chroni, nie jest całkowitym zabezpieczeniem. Z badań wynika, że obecnie ponad 350 wyprodukowanych przez człowieka substancji chemicznych w coraz większych ilościach przenika do organizmu dziecka właśnie za pośrednictwem łożyska. Dosłownie wszystko , co dostaje się do organizmu matki ( lub co w organizmu matki się znajduje - dop. JF-K ) dociera do ciała płodu przez łożysko. Dlatego wraz ze wszystkimi witaminami, minerałami, aminokwasami i antyciałami łożysko przekazuje też dziecku metale ciężkie, spaliny samochodowe, pestycydy, dym nikotynowy, leki i substancje chemiczne ze środków czystości i kosmetyków.
 

 
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody ( WWK) w Wielkiej Brytanii w raporcie zatytułowanym Chmical Trasspass: a Toxic Ledacy informuje:
 
" obecnie stwierdzono, że względnie niewielki poziom skażenia substancjami chemicznymi, który nie wywołałby żadnych" ( ? - JF-K) skutków u dorosłego człowieka, może uszkodzić płód (...)

Kontakt z chemikaliami w łonie matki może być przyczyną wad rozwojowych, wpływając na przyszłą zdolność rozrodczą i podatność na choroby, takie jak rak. ( a co z autyzmem, ADHD, dysleksją itd ? - dop. JF-K).

Innym skutkiem mogą być zaburzenia zachowania, niepozwalające na wykorzystanie w pełni swoich zdolności.

Mówiąc prościej chodzi tu o uczciwość wobec przyszłych pokoleń." ( sytuacja w Polsce jest taka sama, na co wskazuje lawinowy wzrost dzieci z problemami rozwojowymi, pora się obudzić i spojrzeć prawdzie w oczy. ( dop – JF-K)


Istnieje mnóstwo dowodów, że nieodpowiednie odżywiane w połączeniu z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze środowiska może wyrządzić pewne szkody rozwijającemu się dziecku. Rozważmy niektóre z danych:

Według National British Defects Prevention Network z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zmiana diety przez przyszłych rodziców i ograniczenie kontaktu z substancjami toksycznymi pozwoliłoby zmniejszyć o 50% ryzyko wad rozwojowych u noworodków. ( jeszcze wcześniejsze działania profilaktyczne to wprowadzenie m. in. zabiegów oczyszczający organizmy przyszłych rodziców jeszcze przed planowaną ciążą – dop. JF-K)

Brytyjska grupa opieki zdrowotnej przed poczęciem, Foresight, opublikowała dane pokazujące, że program ochrony zdrowia w ciąży, obejmuje również zmianę diety i ograniczenie kontaktu z toksynami, pozwala zmniejszyć liczbę przypadków wad urodzeniowych do 1% w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 5- 7 %.

Toksyny, z którymi mamy kontakt na co dzień za pośrednictwem chemicznych dodatków do żywności i zanieczyszczonej wody z kranu, zwiększają ryzyko, że dziecko urodzi się z wadą rozwojową. Badania wykazały, że kontakt z pestycydami w czasie ciąży może mieć związek z rosnącą liczbą wad rozwojowych oraz podwyższeniem ryzyka zachorowań na raka.

Substancje wywołujące zaburzenia hormonalne, które w dużych ilościach można znaleźć w pestycydach, jak również w domowych środkach czyszczących i środkach higieny osobistej, a nawet w pieluchach jednorazowego użytku mogą wpływać na pracę tarczycy i rozwój cech płciowych. Tego typu chemikalia uznano już za przyczynę mniejszej ilości plemników w spermie młodych mężczyzn. Istnieją też obawy, że kontakt z dużą ilością tych sztucznych estrogenów może wywołać u młodych dziewcząt skłonność do zachorowań na nowotwory estrogenozależne takie jak rak piersi, jajników i macicy, w późniejszym okresie życia". ( O wszystkich tych zagrożeniach pisała już 17 lat temu H. Clark autorka " Kuracja życia metodą dr. Clark )

 
Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z  "Świadome zakupy czyli co naprawdę kupujemy" Autor: Thomas Pat

Zmieniony ( 14.11.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 Serwis Logopedia.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Logopedia.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Promocje
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
PLN 20,00
Dodaj do koszyka

RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PLN 9,50
Dodaj do koszyka

Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
PLN 27,00
Dodaj do koszyka

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
PLN 33,00
Dodaj do koszyka

Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
PLN 25,00
Dodaj do koszyka

Najnowsze
Co słychać wokół nas?
Co słychać wokół nas?
PLN 36,00
Dodaj do koszyka

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
PLN 32,00
Dodaj do koszyka

Już czytam (Smok Obibok)
Już czytam (Smok Obibok)
PLN 62,00
Dodaj do koszyka

 
Top!
Top!