Logopedia-Fakty
"Decyzje podejmujesz, opierając się na cechach swego charakteru ( czy o tym wiesz, czy nie)"
Marek Szurawski
 
Start arrow Wiadomości arrow Ważny komunikat
18.10.2018.
 
 
Menu witryny
Start
Wiadomości
Encyklopedia logopedyczna
Publikacje fachowe
Poradnie,specjaliści,uczelnie
Forum pomocy on-line
Na innych stronach
Katalog WWW
Ważne myśli i cytaty
Książki poszerzające horyzonty
Profilaktyka przed poczęciem
Okres prenatalny (ciąża )
Wczesna interwencja
Model Terapii J. F-K
Narzędzia diagnostyczne
Metody Terapii
Nasi Prelegenci
O Nas
Nasze przedszkole
Sklep P.W.D. Apex
Konferencja
Pomoce logopedyczne

Lista produktów


Zaawansowane szukanie
Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
2 Produkty,
PLN 58,00
Nasze Strony
 
 
 
 

Ważny komunikat PDF Drukuj Email
Wpisał: P.W.D APEX   
19.02.2013.

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii 

 

WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII


 

Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój , ul Beskidzka  od 11 lat tj. od  roku  2002r   prowadzimy NSP ( Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię)  Centrum Logopedyczne ,  zarejestrowaną jako placówka oświatowa w mieście Jastrzębie Zdrój, która  z uwagi na wysoką skuteczność terapeutyczną, cieszy się wciąż rosnącym uznaniem lokalnej społeczności   Działania, które pragniemy realizować w lokalu przy ul. Zdrojowa 5, są poszerzeniem i  wzbogaceniem naszych dotychczasowych osiągnięć i przeznaczone są zarówno dla środowiska lokalnego jak i terenu całego kraju i Unijnej Europy ( w zakresie wymiany doświadczeń oraz z przeznaczaniem dla Polonii ze szczególnym naciskiem na  dzieci i osoby  bilingwalne czyli dwujęzyczne).
                                                            

Szukaj nas także na portalu Facebook.


 

Wszystkie   realizowane przez nas  działania  to działania oświatowe obejmujące szeroko rozumianą profilaktykę*, prewencję**, stymulację, terapię i rehabilitację i rewalidację.  Dla lepszego zobrazowania przeciętnemu odbiorcy zagadnień, które chcemy upowszechniać, w pierwszym członie nazwy  placówki celowo  zostało użyte słowo zdrowie dla oznaczenia działań profilaktyczno- prewencyjnych. Z uwagi na ogromny problem społeczny  autyzmurozległych deficytów i problemów rozwojowych manifestujących się  w wieku szkolnym pod postacią m. in. dysleksji konieczna jest   bardzo intensywna praca  nad świadomością społeczną w zakresie zapobiegania tym zagrożeniem, a jeśli już stały się faktem  bezwzględnie  konieczne jest podjęcie najwcześniejszej stymulacji bądź terapii ( nawet tuż po urodzeniu jeśli wystąpiło tzw. ryzyko okołoporodowe).

W lokalu będzie prowadzona działalność z zakresu: Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii   w oparciu o program autorski  właścicielki firmy  - logopedy z 25 – letnim doświadczeniem Jolanty Falany- Kozłowskiej

 Działalność Praktycznej Akademii obejmuje:
1. Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego – program autorski 
J. Falany- Kozłowskiej

2. Zespoły Wczesnego Wspomagania dla dzieci przedszkola oraz z terenu miasta Jastrzębia i okolic ( od urodzenia do 10 roku życia – w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia)***.    
Zespoły są przeznaczone dla dzieci posiadających opinie o konieczności wczesnego wspomagania z powodu zagrożonej  i powikłanej ciąży,  ryzyka okołoporodowego, z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem niektórych lub wszystkich funkcji poznawczych,  z zaburzeniami rozwoju mowy, języka, komunikacji i artykulacji, z niepełnosprawnością intelektualną.
  Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć  zarówno rozwoju motorycznego jak i  stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.    Szczegółowo ujmując oddziaływania skierowane są na stymulację lub ( i) terapię następujących funkcji poznawczych: lokomocja duża i mała, lateralizacja i konwergencja, percepcja wzrokowa i orientacja przestrzenna, percepcja słuchowa, mowa, język, komunikacja i artykulacja, rozwój społeczno- emocjonalny, a w przypadku bardzo poważnych zaburzeń  również naśladownictwo, zabawa,  współpraca lewej i prawej półkuli mózgu, pamięć. Celem  podejmowanych działań jest uzyskanie równowagi w zakresie wieku metrykalnego dziecka i jego wieku rozwojowego czyli umysłowego. Taka równowaga jest gwarantem późniejszego powodzenia szkolnego, społecznego i życiowego.
Pomoc w stosunku do rodziców dzieci zakwalifikowanych do Zespołów Wczesnego Wspomagania  będzie  m. in.  dotyczyć:
- wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
- rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
- instruktażu i poradnictwa w zakresie działań  stymulacyjnych, terapeutycznych czy rewalidacyjnych,
- informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce, materiały do ćwiczeń,
 - inne niemedyczne środki,  pomoce i  przedmioty  niezbędne do prawidłowego przebiegu stymulacji, terapii,  rehabilitacji czy rewalidacji.
 Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzić będą  nauczyciele, terapeuci  posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju deficytu lub  niepełnosprawności  dziecka i specjaliści ( pedagog, logopeda, psycholog,  inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracą zespołu będzie  koordynował  wyznaczony dyrektor   placówki.
Nauczyciele, terapeuci  i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy indywidualny  program pracy stymulującej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej lub  rewalidacyjnej  realizować będą zajęcia specjalistyczne oraz  ( w przypadku  takiej konieczności ) we współpracy z innymi specjalistami ( np. audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzać będą  analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

3. Ośrodek szkoleń dla studentów, nauczycieli, logopedów,  terapeutów,  pracowników służby zdrowia, rodziców i wszystkich zainteresowanych  poszerzaniem horyzontów, nabywaniem nowych umiejętności i własnym rozwojem.  W ramach szkoleń, konferencji,  kursów, warsztatów, spotkań otwartych, pogadanek, prelekcji  itp będziemy prezentować nasze sprawdzone metody pracy diagnostyczno -terapeutycznej, naszą koncepcje działań profilaktyczno- prewencyjnych i wdrażania interesujących programów zajęć przedszkolnych. W ramach pracy szkoleniowej ośrodka będziemy prezentować  nie tylko dorobek naszej kadry terapeutycznej, ale  również  dorobek innych naszym zdaniem wartościowych prelegentów, których idee są warte upowszechnienia wśród wszystkich "głodnych wiedzy" i pragnących lepszego życia dla siebie i przyszłych pokoleń.
 

*Profilaktyka – postępowanie mające na celu zapobieganie zagrożeniu.
**Prewencja – postępowanie w sytuacji zagrożenia mające na celu zapobieganie szkodom spowodowane owym zagrożeniem. Inaczej mówiąc postępowanie prewencyjne jest wdrażane wówczas, gdy zawiodło postępowanie profilaktyczne.
***Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć.

 
 
Zgodnie z poglądami ( nie tylko) Giennadija Małachowa : " ...jeśli zdarzyło się nam zachorować, to w pierwszej kolejności należy oczyścić organizm i uwolnić się od pasożytów, a następnie przyjrzeć się swojemu życiu i zmienić jego tryb, w przeciwnym wypadku zachoruje się ponownie." A oto, co na temat toksoplazmozy pisze Małachow w książce: " Życie bez pasożytów": " Do wystąpienia toksoplazmozy wrodzonej konieczne jest, aby w organizmie kobiety zaistniał swobodny bodziec obecny czy to we krwi czy w ściankach macicy. Wówczas  zarażenie płodu toksoplazmami następuje przez łożysko. Zarażenie płodu w czasie ciąży może nastąpić w każdej jej fazie. Jeśli zakażenie następuje we wczesnej jej fazie, to zmiany są bardzo wyraźne i powodują aborcję lub ( przy zahamowaniu procesu inwazji) dziecko rodzi się z chroniczną formą toksoplazmozy wrodzonej, która przejawia się obecnością wrodzonych wad rozwojowych rozlicznych organów, zwłaszcza mózgu i oczu. Przy zakażeniu płodu w drugim trymestrze ciąży, dziecko rodzi się z podostrą formą toksoplazmozy, przejawiającą się obecnością u dziecka
zapalenia mózgu i opon mózgowych,  zapalenia tęczówki, naczyniówki i siatkówki. Jeżeli zakażenie płodu ma miejsce w ostatnim trymestrze ciąży to dziecko rodzi się z oznakami ostrej toksoplazmozy ( wysypka, żółtaczka), z zakażeniem narządów wewnętrznych ( jelit, wątroby i serca).

 
Największą trudność w zakresie porzucania starych poglądów i przekonań stanowi wyzbycie się wielopokoleniowego i często wielowiekowego wpływu autorytarnej indoktrynacji ze strony dosłownie wszystkich znaczących ogniw społecznych ( rodzina, instytucje oświatowo- wychowawcze, instytucje medyczne). Zindoktrynowanemu człowiekowi jest po prostu trudno zapomnieć ( o ile w ogóle się to uda), co nakładziono mu do głowy jako rzekomą "prawdę" już od wczesnego dzieciństwa. I ten proces indoktrynacji dotyczy każdej dziedziny naszego życia, działania i nauki. Tymczasem życie się zmienia i stare " prawdy " są zastępowane nowymi. I na tym polega proces progresywnej  ewolucji. JF-K
 

 
Dzieci są szczególnie wrażliwe na działania wszelkich toksyn i zanieczyszczeń. Dlaczego? Istnieje wiele powodów, ale najważniejszy z nich to taki, że w łonie matki i w ciągu pierwszych 2 lat po narodzinach następuje u człowieka wyjątkowy przyrost komórek każdej części ciała od neuronów w mózgu po komórki układu immunologicznego- co stwarza większe prawdopodobieństwo oddziaływania szkodliwych związków toksycznych. W dzieciństwie układy i organy ciała rozwijają się w nierównym tempie i w różnych etapach. Rozwijająca się tkanka jest też bardziej wrażliwa na kontakt z truciznami, a wrażliwość ta utrzymuje się szczególnie przez okres pierwszych 10 lat. Oprócz wzrastania i rozwoju dzieci różni od dorosłych:

układy dzieci mają mniej rozwiniętą zdolność rozkładania substancji toksycznych i mniej sprawnie radzą sobie z naprawianiem szkód

dzieci jedzą, piją i wdychają więcej powietrza na kilogram wagi ciała niż dorośli, co oznacza, że wchłaniają więcej toksyn - nawet w czasie spoczynku

niemowlę wdycha objętościowo dwa razy więcej powietrza niż dorosły

dzieci raczkują po podłodze w kurzu i innych potencjalnie toksycznych pyłach

dzieciom częściej się zdarza wkładać do ust i zjadać rzeczy, których należy unikać

Uwaga! Rozwijający się płód silnie reaguje na toksyczne substancje. Dzieje się tak dlatego, że w tym okresie organizm jest szczególnie wrażliwy na sygnały i złożone działanie hormonów. Zaburzenia na tym poziomie mogą stać się przyczyną nieodwracalnych szkód w rozwoju organizmu. Wiele badań wykazało, że nadciśnienie, choroba wieńcowa, niedoczynność tarczycy, reumatyzm czy nawet choroba Alzheimera – problemy, których nie można odczytać w okresie prenatalnych badań ultrasonograficznych – wszystkie są już zaprogramowane w ciele dziecka, kiedy jeszcze przebywa w łonie matki. Jak przebiega to programowanie zależy m. in. od: kondycji ciała fizycznego rodziców przed poczęciem ( patrz Profilaktyka przed poczęciem), diety matki i jej kontaktu ze skażonym środowiskiem. Dalsze kwestie to np. stres, szczepionki, promieniowanie elektromagnetyczne itd.

W kwestii widocznych wad rozwojowych i nowotworów pojawiły się dokładniejsze wyniki badań. ( USA i wielka Brytania)

Badania populacji ludzkiej wskazują, że liczba wad rozwojowych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat. Jeden z raportów przedstawionych w USA wskazywał, że wzrosła liczba przypadków 18 spośród 20 najczęściej spotykanych wad rozwojowych - niektórych z nich do 1700%. Wyniki uzyskane w WB były podobne. Fakty te zostały jednak skutecznie zatajone z powodu coraz liczniejszych przepisów: jeśli dziecko nie urodziło się w terminie, fakt, że ma jakiś defekt, nie liczy się w " oficjalnych" statystykach.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z  "Świadome zakupy czyli co naprawdę kupujemy" Autor: Thomas Pat

Na zachodzie niektóre problemy takie jak niezstąpienie jader ( wnętrostwo), stało się tak częstym zjawiskiem, że nie uważa się go już za wadę rozwojową. Wzrasta również u dzieci liczba zachorowań na astmę, tak jak innych problemów układu oddechowego. Podobnie jest z chorobami skóry, problemami z nauką i zachowaniem, poważnymi zaburzeniami takimi jak: autyzm, nadpobudliwość, brak koncentracji itd.

To już 4 pozycja książkowa, gdzie znalazłam cenne informacje dotyczące zdrowia i prawidłowego rozwoju przyszłych pokoleń. Zamieszczam je jako dosłowne rozważania i dane zebrane przez samego autora oraz poddaję Państwa analizie.

"Wielu przyszłych rodziców uważa, że dopóki dziecko jest w łonie matki, zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska nie są dla niego groźne. To przekonanie jest wynikiem poglądu, że łożysko – organ podtrzymujący płód przy życiu – działa jak filtr, dopuszczając do płodu jedynie substancje odżywcze i antyciała. W rzeczywistości jednak działa ono jak gąbka. Łożysko składa się z naczyń krwionośnych ( gdyby ułożono je płasko, zajęłoby powierzchnię ponad połowy kortu tenisowego), które przekazują dziecku składniki odżywcze i tlen, usuwając jednocześnie uboczne produkty przemiany materii i dwutlenek węgla. Chociaż w pewnym stopniu chroni, nie jest całkowitym zabezpieczeniem. Z badań wynika, że obecnie ponad 350 wyprodukowanych przez człowieka substancji chemicznych w coraz większych ilościach przenika do organizmu dziecka właśnie za pośrednictwem łożyska. Dosłownie wszystko , co dostaje się do organizmu matki ( lub co w organizmu matki się znajduje - dop. JF-K ) dociera do ciała płodu przez łożysko. Dlatego wraz ze wszystkimi witaminami, minerałami, aminokwasami i antyciałami łożysko przekazuje też dziecku metale ciężkie, spaliny samochodowe, pestycydy, dym nikotynowy, leki i substancje chemiczne ze środków czystości i kosmetyków.
 

 
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody ( WWK) w Wielkiej Brytanii w raporcie zatytułowanym Chmical Trasspass: a Toxic Ledacy informuje:
 
" obecnie stwierdzono, że względnie niewielki poziom skażenia substancjami chemicznymi, który nie wywołałby żadnych" ( ? - JF-K) skutków u dorosłego człowieka, może uszkodzić płód (...)

Kontakt z chemikaliami w łonie matki może być przyczyną wad rozwojowych, wpływając na przyszłą zdolność rozrodczą i podatność na choroby, takie jak rak. ( a co z autyzmem, ADHD, dysleksją itd ? - dop. JF-K).

Innym skutkiem mogą być zaburzenia zachowania, niepozwalające na wykorzystanie w pełni swoich zdolności.

Mówiąc prościej chodzi tu o uczciwość wobec przyszłych pokoleń." ( sytuacja w Polsce jest taka sama, na co wskazuje lawinowy wzrost dzieci z problemami rozwojowymi, pora się obudzić i spojrzeć prawdzie w oczy. ( dop – JF-K)


Istnieje mnóstwo dowodów, że nieodpowiednie odżywiane w połączeniu z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze środowiska może wyrządzić pewne szkody rozwijającemu się dziecku. Rozważmy niektóre z danych:

Według National British Defects Prevention Network z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zmiana diety przez przyszłych rodziców i ograniczenie kontaktu z substancjami toksycznymi pozwoliłoby zmniejszyć o 50% ryzyko wad rozwojowych u noworodków. ( jeszcze wcześniejsze działania profilaktyczne to wprowadzenie m. in. zabiegów oczyszczający organizmy przyszłych rodziców jeszcze przed planowaną ciążą – dop. JF-K)

Brytyjska grupa opieki zdrowotnej przed poczęciem, Foresight, opublikowała dane pokazujące, że program ochrony zdrowia w ciąży, obejmuje również zmianę diety i ograniczenie kontaktu z toksynami, pozwala zmniejszyć liczbę przypadków wad urodzeniowych do 1% w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 5- 7 %.

Toksyny, z którymi mamy kontakt na co dzień za pośrednictwem chemicznych dodatków do żywności i zanieczyszczonej wody z kranu, zwiększają ryzyko, że dziecko urodzi się z wadą rozwojową. Badania wykazały, że kontakt z pestycydami w czasie ciąży może mieć związek z rosnącą liczbą wad rozwojowych oraz podwyższeniem ryzyka zachorowań na raka.

Substancje wywołujące zaburzenia hormonalne, które w dużych ilościach można znaleźć w pestycydach, jak również w domowych środkach czyszczących i środkach higieny osobistej, a nawet w pieluchach jednorazowego użytku mogą wpływać na pracę tarczycy i rozwój cech płciowych. Tego typu chemikalia uznano już za przyczynę mniejszej ilości plemników w spermie młodych mężczyzn. Istnieją też obawy, że kontakt z dużą ilością tych sztucznych estrogenów może wywołać u młodych dziewcząt skłonność do zachorowań na nowotwory estrogenozależne takie jak rak piersi, jajników i macicy, w późniejszym okresie życia". ( O wszystkich tych zagrożeniach pisała już 17 lat temu H. Clark autorka " Kuracja życia metodą dr. Clark )

 
Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z  "Świadome zakupy czyli co naprawdę kupujemy" Autor: Thomas Pat

Zmieniony ( 14.11.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 Serwis Logopedia.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Logopedia.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Promocje
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
PLN 20,00
Dodaj do koszyka

RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PLN 9,50
Dodaj do koszyka

Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
PLN 27,00
Dodaj do koszyka

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
PLN 33,00
Dodaj do koszyka

Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
PLN 25,00
Dodaj do koszyka

Najnowsze
Co słychać wokół nas?
Co słychać wokół nas?
PLN 36,00
Dodaj do koszyka

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
PLN 32,00
Dodaj do koszyka

Już czytam (Smok Obibok)
Już czytam (Smok Obibok)
PLN 62,00
Dodaj do koszyka

 
Top!
Top!