Logopedia-Fakty
 "Uwikłania systemowe są często przyczyną zaburzeń zachowania. Osoby nimi dotknięte zachowują się jako zaczarowane lub zaklęte – jak w baśni – tak długo, jak muszą naśladować uczucia lub los osoby wykluczonej. Ani jako dzieci, ani jako małżonkowie, ani jako rodzice nie mogą zająć swojego miejsca w rodzinie. Nie można ich uwolnić inaczej niż przez ujawnienie i rozwiązanie uwikłania".
 
Jirina Prekop

 

 
Start arrow Publikacje fachowe arrow Dysleksja arrow Wertykalna metoda czytania i pisania
20.06.2018.
 
 
Menu witryny
Start
Wiadomości
Encyklopedia logopedyczna
Publikacje fachowe
Poradnie,specjaliści,uczelnie
Forum pomocy on-line
Na innych stronach
Katalog WWW
Ważne myśli i cytaty
Książki poszerzające horyzonty
Profilaktyka przed poczęciem
Okres prenatalny (ciąża )
Wczesna interwencja
Model Terapii J. F-K
Narzędzia diagnostyczne
Metody Terapii
Nasi Prelegenci
O Nas
Nasze przedszkole
Sklep P.W.D. Apex
Konferencja
Pomoce logopedyczne

Lista produktów


Zaawansowane szukanie
Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Nasze Strony
 
 
 
 

Wertykalna metoda czytania i pisania PDF Drukuj Email
Wpisał: Monika Koszewska   
01.12.2014.

 

Wertykalna metoda czytania i pisania


Metoda wertykalna jest przeznaczona dla dzieci, których trudności w czytaniu i pisaniu wynikają z zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej oraz zaburzeń orientacji przestrzennej. Autorstwo tej metody przypisuje się Jadwidze Włodek - Chronowskiej. Jest to przykład metody gdzie dobre nauczanie czytania i pisania jest najlepszym sposobem prewencji i terapii trudności w dekodowaniu znaków graficznych 1.Istotą metody wertykalnej jest maksymalne zwolnienie procesu analizy znaków graficznych i dekodowanie znaczeń w nich zawartych poprzez wymuszenie utrzymania w pamięci odczytywanych znaków w określonej kolejności tak długo, dopóki odbiór następnych będzie warunkował ustalenie znaczenia całości”2.
Ruch oka w kierunku pionowym jest trudniejszy, co powoduje jego zwolnienie, ułatwiając koncentrację uwagi na każdym następnym po sobie znaku graficznym. W metodzie wertykalnej w polu widzenia czytającego znajduje się tylko jeden znak graficzny co spowalnia ruch oka zmuszając czytelnika do dłuższej koncentracji na podanym zapisie. Taki sposób zorganizowania znaków graficznych warunkuje utrzymanie się w pamięci odczytanych znaków dopóki nie zostanie ustalone znaczenie całości. Wertykalna koncepcja czytania i pisania zakłada pionowy literowy zapis tekstu w kolumnach w taki sposób aby żaden znak graficzny nie wskazywał na koniec wyrazu 3.
Liczne badania wykazują, że we wstępnym etapie nauki czytania utrzymują się problemy z rozróżnieniem poszczególnych znaków graficznych oraz zauważania porządku ich następstwa. Zjawisko to można obserwować wyraźnie podczas czytania tekstu zapisanego w układzie wertykalnym lub w przypadku układu horyzontalnego, gdzie poszczególne znaki graficzne postrzegane są jako całość. W konsekwencji prowadzi to do gorszego rozumienia tekstu, a błędy wynikające ze zgadywania wyrazów utrzymują się przez długi czas. Stosowanie metody wertykalnej w czytaniu i pisaniu jest dobrym narzędziem diagnostycznym ujawniającym trudności w rozpoznawaniu i porządkowaniu znaków graficznych.4

Celem stosowania wertykalnego zapisu tekstu, jest wytworzenie zbliżonych lub dokładnych wzorców wyobrażeniowych modeli poszczególnych znaków graficznych wyrazu w porządku ich następstwa. Następuje wyraźny wzrost liczby czytanych wyrazów w układzie horyzontalnym tekstu, przy jednoczesnym przyspieszeniu tempa czytania, co wskazuje na wzmożenie się percepcji wzrokowej i słuchowej. W momencie osiągnięcia przez czytelnika znajomości poszczególnych znaków graficznych i porządku ich następstwa wyraźnie pogarsza się recepcja tekstu w zapisie wertykalnym, a gwałtowanie wzrasta poprawność i tempo czytania tekstu w zapisie horyzontalnym 5.
Procesy poznawcze u młodego początkującego czytelnika są bardziej zaktywizowane dzięki wertykalnemu zapisowi tekstu. Dzięki czemu dziecko łatwiej koncentruje uwagę i spostrzega poszczególne znaki graficzne w porządku ich następstwa.Metoda ta sprzyja również utrwalaniu wyobrażeniowych reprezentacji znaków graficznych..
Z badań osób, których uczono czytać i pisać metodą wertykalną zauważono, że większa część uczniów preferuje pisanie tekstu w układzie wertykalnym niż jego czytanie.
Zaleca się codzienny trening czytania i pisania tą metodą, który powinien trwać od 5 do 7 
minut. Można wówczas pracować z każdym dzieckiem indywidualnie lub w całej grupie. Tekst pisany jest w układzie pionowym na kartkach A-4. Litery pisane są co trzecią kratkę, nie stosuje się znaków interpunkcyjnych poza kropką. Pomiędzy kolumnami powinien być zachowany odstęp 5 kratek, wyrazy mogą być przenoszone do kolumn 6.

W metodzie wertykalnej do przeprowadzenia zajęć stosuje się takie pomoce dydaktyczne jak: - papier w kratkę formatu A4,

- ołówek i gumka,
- komplet tekstów sensownych w zapisie literowym w układzie pionowym, zwierający 150 tekstów dla każdego ucznia,
- zeszyty dokumentacyjne dla każdego ucznia.
Wszystkie wykorzystane w trakcie zajęć teksty powinny być wykorzystane przez ucznia trzykrotnie: do pisania ze słuchu, do czytania, do pisania z pamięci.

Zasady pracy według metody wertykalnej:
1. Litery powinny być pisane pod sobą w pięciu kolumnach.
2. Odstępy między literami i kolumnami muszą być jednakowe.
3. W pisaniu nie stosuje się interpunkcji.
4. W tekście wertykalnym nie stosuje się przerw między zdaniami. Koniec zdania oznacza się jedną lub dwiema poziomymi kreskami.
5. Duże litery stosujemy tylko na początku zdania i w przypadku imion.
6. Dwuznaki muszą być napisane w jednej kolumnie.
7. Uczniowie posługują się wyłącznie ołówkiem.
8. Uczeń samodzielnie wskazuje błędy popełnione przy pisaniu z pamięci lub ze słuchu, następnie poprawia popełniony błąd (możliwa trzykrotna autokorekta).
9. Poprawianie błędów odbywa się pod kontrolą nauczyciela/ rodzica.
10. Wszystkie prac pisane metodą wertykalną są datowane, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, sygnowane z pamięci/ze słuchu, podpisy swoich prac wykonują uczniowie/dzieci 7.


T

 

 

 

 

j

 

 

 

 

z

 

 

 

 

m

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

e

 

 

 

 

a

 

 

 

 

e

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

p

 

 

 

 

t

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

i

 

 

 

 

o

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

d

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ą

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ą

 

 

 

 

II

 

Bibliografia:
1. Gwoździewicz Z.: Metoda wertykalna jako jedna z form pomocy uczniom z dysleksją, „Dysleksja” 2009, nr 2, s. 11-16.
2. Włodek-Chronowska J. (1993). Zastosowanie metody wertykalnej w terapii psychodydaktycznej. W: J. Włodek-Chronowska (red.), Terapia pedagogiczna. Skrypty
3. Uczelniane Nr 693. Kraków: UJ, s. 69-79.
Włodek - Chroniewska J.: Stymulacja procesu czytania metodą wertykalną. Logopedia 1991 t. 18 ,s. 137-144. 

1) Włodek-Chronowska J. (1993). Zastosowanie metody wertykalnej w terapii psychodydaktycznej. W: J. Włodek-Chronowska (red.), Terapia pedagogiczna. Skrypty Uczelniane Nr 693. Kraków: UJ, s. 75.
2)Tamże, s. 69-79.
3) Gwoździewicz Z.: Metoda wertykalna jako jedna z form pomocy uczniom z dysleksją, „Dysleksja” 2009, nr 2, s. 11-16.
4) Włodek-Chronowska J. (1993). Zastosowanie metody wertykalnej w[...], s. 69-79.
5) Włodek – Chroniewska J.: Sytumlacja procesu czytania metodą wertykalną. Logopedia 1991, t.18, s. 137-144.
6) Gwoździewicz Z.: Metoda wertykalna jako[...], s. 11-16.
7) Włodek – Chroniewska J.: Sytumlacja procesu czytania [...], s. 137-144.

Zmieniony ( 03.12.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 Serwis Logopedia.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Logopedia.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Promocje
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
PLN 20,00
Dodaj do koszyka

RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PLN 9,50
Dodaj do koszyka

Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
PLN 27,00
Dodaj do koszyka

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
PLN 33,00
Dodaj do koszyka

Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
PLN 25,00
Dodaj do koszyka

Najnowsze
Co słychać wokół nas?
Co słychać wokół nas?
PLN 36,00
Dodaj do koszyka

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
PLN 32,00
Dodaj do koszyka

Już czytam (Smok Obibok)
Już czytam (Smok Obibok)
PLN 62,00
Dodaj do koszyka

 
Top!
Top!