Logopedia-Fakty

"Przełom w zdolnościach ujmowania przedmiotów , kiedy dziecko uczy się wyciągać rączkę znajdującą się nad jego głową, a następnie podawaną mu z boku. od tego momentu dziecko doskonali umiejętność chwytania i manipulowania jedną ręką. jeszcze przez jakiś czas będzie to ręka bliższa, a nie dominująca."

     prof. Jagoda Cieszyńska 

 

 
Start arrow Publikacje fachowe arrow Psychologia arrow Koncepcje pedagogiczne traktujące o kontroli i ocenie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej
22.09.2018.
 
 
Menu witryny
Start
Wiadomości
Encyklopedia logopedyczna
Publikacje fachowe
Poradnie,specjaliści,uczelnie
Forum pomocy on-line
Na innych stronach
Katalog WWW
Ważne myśli i cytaty
Książki poszerzające horyzonty
Profilaktyka przed poczęciem
Okres prenatalny (ciąża )
Wczesna interwencja
Model Terapii J. F-K
Narzędzia diagnostyczne
Metody Terapii
Nasi Prelegenci
O Nas
Nasze przedszkole
Sklep P.W.D. Apex
Konferencja
Pomoce logopedyczne

Lista produktów


Zaawansowane szukanie
Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Nasze Strony
 
 
 
 

Koncepcje pedagogiczne traktujące o kontroli i ocenie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej PDF Drukuj Email
Wpisał: Monika Koszewska   

Koncepcje pedagogiczne traktujące o kontroli i ocenie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej

 

         Pani doktor Beata Oelszlaeger - Kosturek w pracy „Jak oceniać ucznia? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej” wyróżniła cztery modele szkół, w których kontrola i ocena miały różną postać.

Pierwszą z nich jest szkoła tradycyjna, założona przez Jana Herbata. Zasady dydaktyczne tejże koncepcji pedagogicznej oparte były na silnym autorytecie nauczyciela. Głównym celem edukacji było wyrobienie dyscypliny uczniów. W szkole herbertowskiej całkowicie pomijano indywidualną stronę dziecka. Uczeń nie miał prawa decydować o charakterze czy rodzaju wykonywanych zadań edukacyjnych. Kształcenie i wychowanie przebiegało według ustalonych z góry reguł a program nauczania opierał się na podaniu gotowych treści. Uczenie się ucznia miało charakter przedmiotowy, uczniowie wykonywali jedynie zadania powierzone im przez wychowawcę. Ocenianie w tym modelu szkoły było bardzo łatwe, gdyż karano najmniejsze wykroczenie, które wykraczało poza ramy posłuszeństwa i wyrabiania dyscypliny. Ocena w tym systemie szkolnictwa miała charakter instrumentalny, a stopień szkolny był jedynym narzędziem pozwalającym utrzymywać autorytet nauczyciela.

Drugim wymienianym przez autorkę modelem szkoły jest behawioryzm, w którym jego przedstawiciele ze Skinnerem na czele stwierdzili, iż nagradzanie zachowania ma skłonność do utrwalania się, a karanie do zanikania. Gdy przeniesiemy ten wniosek behawiorystów na grunt oceniania, wówczas wnioski nasuną nam się same. Jednakże zwolennicy behawioryzmu zauważyli, że pozytywne ocenianie nie zawsze przynosiło spodziewane efekty, a karanie nie prowadziło do wygaszania negatywnych zachowań.

Kolejną koncepcją szkoły budzącą kontrowersje wokół oceny jest psychologia humanistyczna, w której rezygnuje się ze wszystkich funkcji oceny na rzecz dostarczania uczniowi informacji zwrotnej. Nauczyciel humanista informuje ucznia o tym, jakie emocje wzbudza w nim zachowanie dziecka bez wartościowania tej informacji. Uczeń zaś dążąc do rozwoju i samorealizacji potrzebuje zachęt wewnętrznych.

Ostatnim modelem szkoły jest szkoła ukierunkowana na efekty kształcenia. Jaka sama nazwa wskazuje w szkole tej oceniana jest nie wiedza, ale praca, jaką uczeń wkłada w kształcenie i jej wyniki. Zarówno nauczyciel jak i uczeń znają cel nauczania oraz sposoby, aby je osiągnąć. Zwolennicy tego kierunku twierdzili, iż ważne jest, aby dostarczać uczniom informacji odnośnie tego, na jakim etapie się znajduje w stosunku do założonych celów programowych1.

W momencie, gdy będziemy chcieli zaplanować system oceniania nie powinniśmy negować żadnego z wyżej wymienionych modeli szkół. Każdy z nich wraz z ich sposobami oceniania jest ważny i wniósł coś istotnego do procesu oceniania. Bez wprowadzenia przez szkołę tradycyjną dyscypliny i posłuszeństwa ze strony uczniów prowadzenie zajęć w szkole mogło by się nie powieść. Ważnym wkładem jest również koncepcja behawiorystów, którzy zwrócili uwagę na motywy uczenia się uczniów. Poza tym, w nauczaniu bardzo ważna jest otwartość i zrozumienia oraz empatia, dzięki której dziecko dostarcza informacji zwrotnych.

Przy tym rozdziale ważne wydaje mi się również przytoczenie idei pedagogiki Korczaka, Montessori i Freineta, które według mnie są istotne przy omawianiu kontrolowania i oceniania. Wymienione koncepcje są „przykładem podmiotowego podejścia do uczenia się w aspekcie działania2”. Po przeczytaniu tych słów słusznie możemy wnioskować, iż w działaniach kontrolnych i oceniających nie powinno zabraknąć podmiotowego podejścia do ucznia i jego uczenia się. A to niesie za sobą powinności stosowania w nauczaniu samokontroli i samooceniania, których w wyżej wymienionych koncepcjach nie brakuje.

Podstawowym założeniem pedagogiki Janusza Korczaka było podmiotowe, partnerskie traktowanie podopiecznego. Tenże pedagog świetnie rozumiał dzieci i wiedział, w jaki sposób powinno się je traktować. Chciał by przestrzegano niezbywalnych praw dzieci, między innymi takich jak: prawo do szacunku, współdecydowania o własnym losie, niepowodzeń. W ten sposób Janusz Korczak obligował każdego nauczyciela do liczenia się z godnością dziecka. W korczakowskiej koncepcji pedagogicznej kontrola i ocena przejawia się często, można ją zauważyć między innymi w idei sądu koleżeńskiego, którego zakres i zadania opierały się na stworzonym przez założyciela kodeksie. Prawo skarżenia na kolegów, nauczycieli, ale i samych siebie oraz sądzenia miał każdy. Dzięki temu elementowi koncepcji uczniowie uczyli się wydawać sądy o sobie i swoich kolegach oraz wartościować ich, jako osoby. Uczniowie w koncepcji Korczaka mieli wpływ na formę zajęć, ich rodzaj i czas trwania. Co ważne mogli oni owe zajęcia jak i swoje postępy w nauce, wiedzę i umiejętności kontrolować i oceniać.

W pedagogice Marii Montessori aspekty te są dostrzegalne w wykonywaniu zadań według określonego wzoru. Samokontrola i samoocena widoczne są w zabawach tematycznych w momencie odgrywaniu ról, zadowoleniu z zabaw czy przestrzeganiu reguł gier. Poza tym w metodzie Montessori nie stosuje się ocen cyfrowych. Ocena ma charakter opisowy i jest ona przygotowywana kilka razy do roku. Stosuje się tu także dwa razy w roku raporty dla rodziców w formie świadectw opisowych. Istnieje coś takiego jak pomiar postępów w nauce, który jest dokonywany dwa razy do roku w formie egzaminów wewnątrzkolnych. Mają one określić punkt startowy uczniów a następnie umożliwić analizę postępów w indywidualnym rozwoju ucznia według jego możliwości i właściwego tempa34.

W koncepcja Freineta stosuje się uzupełnianie kart samooceny, kart sprawności, planowanie indywidualnej pracy tygodniowej na kartach planu czy rozwiązywanie fiszek autokreatywnych. Wszystkie powyższe elementy kształtują u uczniów wprowadzenie do samokontroli i samooceny. Planowanie przez ucznia swojej pracy na dany tydzień umożliwia mu codzienne kontrolowanie założonych celi oraz końcowych rezultatów umożliwiając mu w efekcie dokonanie wewnętrznej samooceny. Przy wykonywaniu czynności dnia szkolnego uczniowie mają możliwość samodzielnego wpisywania dokonanych ocen wewnętrznych i ocen własnej sprawności. Fiszki autokreatywne są z kolei chyba najlepszym sposobem rozwijania powyższych umiejętności. Są to zadania z poleceniami różnego rodzaju i z różnych dziedzin. Praca z nimi polega na wyborze przez uczniów dowolnej fiszki i samodzielnym wykonaniu oraz zanotowanie rozwiązań zadań. Samokontrola i samoocena pojawiają się w momencie sprawdzenia poprawności swoich odpowiedzi z tymi zapisanymi na fiszkach. Uczniowie mogą poznać stan swojej wiedzy oraz poznać błędy, jakie popełniają. Wdrażanie do takiej formy kontroli i oceny daje uczniom świadomość, iż pracują oni tylko i wyłącznie dla siebie. Poza tym dzieci uczą się w ramach tych ćwiczeń uczciwości, umiejętności krytycznej oceny własnej pracy oraz poprawy własnych błędów, mając przy tym możliwość pracy według własnego tempa i możliwości5


1 Por.: Tamże, s. 10-13.

2 B. Oelszleager: Jak uczyć uczenia się?. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s.9

3 I. Adamek: Podstawy Edukacji Wczesnoszkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1997, s. 132.

4


5 Por.: Tamże, s. 129-130.

Zmieniony ( 04.03.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 Serwis Logopedia.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Logopedia.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Promocje
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
PLN 20,00
Dodaj do koszyka

RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PLN 9,50
Dodaj do koszyka

Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
PLN 27,00
Dodaj do koszyka

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
PLN 33,00
Dodaj do koszyka

Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
PLN 25,00
Dodaj do koszyka

Najnowsze
Co słychać wokół nas?
Co słychać wokół nas?
PLN 36,00
Dodaj do koszyka

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
PLN 32,00
Dodaj do koszyka

Już czytam (Smok Obibok)
Już czytam (Smok Obibok)
PLN 62,00
Dodaj do koszyka

 
Top!
Top!