Logopedia-Fakty
 "Po ukończeniu sześciu miesięcy dziecko często potrafi , podciągane za rączki przejść  od pozycji leżącej do stania."
prof.Jagoda Cieszyńska
 
Start arrow Nasi Prelegenci arrow Jolanta Falana-Kozłowska
18.08.2018.
 
 
Menu witryny
Start
Wiadomości
Encyklopedia logopedyczna
Publikacje fachowe
Poradnie,specjaliści,uczelnie
Forum pomocy on-line
Na innych stronach
Katalog WWW
Ważne myśli i cytaty
Książki poszerzające horyzonty
Profilaktyka przed poczęciem
Okres prenatalny (ciąża )
Wczesna interwencja
Model Terapii J. F-K
Narzędzia diagnostyczne
Metody Terapii
Nasi Prelegenci
O Nas
Nasze przedszkole
Sklep P.W.D. Apex
Konferencja
Pomoce logopedyczne

Lista produktów


Zaawansowane szukanie
Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Nasze Strony
 
 
 
 

Jolanta Falana-Kozłowska PDF Drukuj Email
Wpisał: P.W.D APEX   
14.10.2011.
 Jolanta Falana- Kozłowska - Prywatnie: żona Janusza Kozłowskiego oraz mama córki Marty -studentki studiów doktoranckich i aplikacji radcowskiej. Zainteresowania: literatura psychologiczna i duchowa, podróże, języki obce,  metody przyspieszonego i afektywnego uczenia. Ciekawostka: zna  DYSLEKSJĘ nie tylko z płaszczyzny zawodowej, ale również z autopsji.  Ukończyła  Podyplomowe Studia Logopedyczne  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1991 roku, w roku 2001 Specjalizacyjne Studia z zakresu Surdologopedii  na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz  szkolenia organizowane przez CMPPP w Warszawie:


1)    Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami

2)    Diagnoza i terapia jąkania

3)    Diagnoza i terapia afazji Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Mowy  dn. 08. kwietnia 1996 r. W zawodzie logopedy pracuje od 1990 roku ( szkoła podstawowa masowa,  poradnia psychologiczno- pedagogiczna, przedszkole specjalne, praktyka prywatna).     Od 2002 roku wspólnie z mężem prowadzi P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne oraz kieruje  merytorycznie i organizacyjnie działaniami  2 niepublicznych  poradni  logopedycznych - jedna na terenie woj. śląskiego, druga na terenie województwa  łódzkiego, które pracują w oparciu o program autorski.

Od roku 2005 koordynuje  również działania ogólnopolskiego serwera www.logopedia.pl, który reprezentuje zakres  działań P.W. D. „APEX’ Centrum  Logopedyczne (jest jego pomysłodawcą i współtwórcą).  Od  2010 roku koordynuje działania serwisu www.logopeda.net.pl ,  który do spraw logopedii podchodzi inaczej (holistyczne podejście ) Jest jego pomysłodawcą oraz właścicielem P.W.D. ,,APEX,, CENTRUM LOGOPEDYCZNE. PL powstało i istnieje z myślą o wszystkich potrzebujących pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Jego głównym celem jest wczesne rozpoznanie wad i zaburzeń mowy oraz wad i zaburzeń rozwojowych  u dzieci oraz efektywne sposoby ich terapii w trosce o powodzenie szkolne i życiowe dziecka (sukces edukacyjny). Fachową i specjalistyczną pomoc proponuje  dzieciom (także młodzieży i dorosłym) jak również wszystkim zainteresowanym  profilaktyką, diagnostyką i terapią logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną - rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom  służby zdrowia.  Ogólnopolska działalność ma za zadanie:
•    zapoznanie z opisem najczęściej spotykanych wad wymowy, zaburzeń mowy i innych zaburzeń rozwojowych;
•    zidentyfikowanie problemów rozwojowych  dzieci poprzez proste testy diagnostyczne;
•    poprowadzenie podstawowej korekty wad wymowy i innych zaburzeń rozwojowych przy pomocy interaktywnych, multimedialnych ćwiczeń;
•    umożliwienie zakupu odpowiednich pomocy logopedycznych i dydaktycznych, które pozwolą na systematyczną pracę nad korektą wad wymowy i innych zaburzeń rozwojowych w domu i szkole;
•     odszukanie najbliższej i najlepszej poradni logopedycznej lub specjalistycznej, gdzie można znaleźć skuteczną pomoc;
•     uzyskanie wszelkiej innej pomocy i porady, jaka jest w  gestii firmy
      

Prowadzony  serwis internetowy ma za zadanie:

•    Zapewnić lub ułatwić możliwość wczesnego rozpoznawania wad wymowy i innych zaburzeń rozwojowych poprzez udostępnienie interaktywnych testów wraz ze szczegółowym opisem objawów i potencjalnych przyczyn.
•    Zapewnić informację o istniejących metodach leczenia i korekty.
•    Zapewnić dostęp z domu lub szkoły do multimedialnych, interaktywnych zajęć i ćwiczeń logopedycznych i innych specjalistycznych.
•    Zapewnić możliwość zapoznania się z oferowanymi na rynku pomocami logopedycznymi i dydaktycznymi i umożliwić ich zamówienie oraz zakup.
•     Zapewnić aktualną informację o adresach placówek logopedycznych i innych specjalistycznych oferujących pomoc.
•    Zapewnić pomoc i podstawowe porady pierwszego kontaktu dla osób szukających pomocy logopedycznej i innej specjalistycznej.
•     Zapewnić platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla ogółu specjalistów i zainteresowanych tematyką logopedii i rehabilitacji w Polsce.

 Jolanta Falana – Kozłowska opracowała 2 metody  pracy z dzieckiem zagrożonym dysleksją i dyslektycznym:
a)    Metoda  wstępnej stymulacji logopedycznej ( MWSL )
b)    Metoda ruchów artykulacyjnych ( MRA )
Metoda wstępnej stymulacji logopedycznej przeznaczona  jest dla dzieci z rozległymi wadami i zaburzeniami mowy oraz dzieci, u  których  oprócz wad i zaburzeń mowy występują inne deficyty rozwojowe, z opóźnionym rozwojem mowy, małych dzieci od około  3 roku życia wymagających pomocy i przygotowania do pracy  na głoskach oraz dzieci  upośledzonych umysłowo. Jest to kompleks oddziaływań głównie na prawą półkulę mózgową, ćwiczenie pamięci symultanicznej oraz  tworzenie synergii  międzypółkulowej.  Etap ten pełni szczególną  rolę przygotowawczą do właściwej terapii logopedycznej poprzez:
•     stymulację procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i wykonawczych
•     pracę nad systemem leksykalnym
•     pracę nad słuchem awerbalnym
•     usprawnianie lokomocji dużej i małej
•     usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
•     usprawnianie funkcji oddechowych, emisyjnych, fonacyjnych
•     pracę nad świadomością fonologiczną

Metoda ruchów artykulacyjnych  przeznaczona jest do pracy z dziećmi z wadami wymowy oraz dziećmi z rozległymi zaburzeniami mowy, które przez wstępną stymulację logopedyczną zostały przygotowane do pracy nad systemem fonetycznym bądź dzieci starszych, u których występują problemy dyslektyczne.  Jest to oddziaływanie głownie na lewą (akademicką )półkulę mózgową, która odpowiedzialna jest za mowę, procesy pisania i czytania przy użyciu pamięci sekwencyjnej. Ćwiczenia na tym etapie mają charakter wyjątkowo uporządkowany i mają za zadanie przekazanie dziecku narzędzi do posługiwania się mową i językiem. W tym etapie pracy została zastosowana nowatorska  „metoda ruchów artykulacyjnych" polegająca na wprowadzeniu świadomości fonetycznej wszystkich ważnych dla artykulacji głosek języka polskiego (45 głosek) oraz analizie i syntezie tych głosek w określonych układach sylabowych, logotomowych, grupach spółgłoskowych występujących w artykulacji. Stosownie do rozmiaru wady wymowy lub zaburzenia mowy dziecko musi być zapoznane z niektórymi lub wszystkimi głoskami  języka polskiego i ich artykulacyjnymi układami. Rzetelne przeprowadzenie indywidualnego planu terapeutycznego tego okresu przygotowuje dziecko do późniejszej pracy na wyrazach, grupach dwuwyrazowych, zdaniach, samodzielnej artykulacji kontrolowanej i niekontrolowanej i stwarza możliwości słuchowego różnicowania głosek oraz ich zapisu. Na tym etapie rozpoczyna się praca w oparciu  o pomoc autorstwa Jolanty Falany - Kozłowskiej pt. ,,Układamy wzorce wymowy”  która jest próbą transkrypcji fonetyki polskiej na użytek komunikacji  z dzieckiem i rodzicem. Praca z zastosowaniem tej pomocy jest kośćcem merytorycznym  oddziaływań terapeutycznych. Innowacją stosowanego   programu terapeutycznego jest oparcie terapii logopedycznej (czasami także stworzenie fundamentów  terapii pedagogicznej) na metodzie ruchów artykulacyjnych. Metoda ta została zweryfikowana w długoletniej praktyce logopedycznej i daje bardzo dobre wyniki terapeutyczne w pracy z każdego rodzaju zaburzeniem mowy począwszy od korekty wad artykulacyjnych a skończywszy na  bardzo poważnych wadach i zaburzeniach mowy. Słuszność  metody potwierdzają przypadki bardzo wielu dzieci wyprowadzonych z rozległych zaburzeń- dzieci, które prawidłowo funkcjonują w warunkach szkolnych.

Metoda  ma zastosowanie w terapii dzieci: głuchych i niedosłyszących, alalicznych i afatycznych, z opóźnionym rozwojem mowy, z rozległą (prostą) dyslalią, z mózgowym porażeniem dziecięcym, rozszczepami oraz innymi (nie wymienionymi) zaburzeniami mowy przejawiającymi się
  (również ) na płaszczyźnie artykulacyjnej . Jest więc metodą uniwersalną.
Dla potrzeb realizacji metod i  indywidualnych  programów  terapeutycznych  zostały wydane poprze Wydawnictwo P.W.D. Apex  następujące pomoce  autorstwa Jolanty Falany - Kozlowskiej:
Przez zabawę do czytania i pisania- Wstępna stymulacja logopedyczna część I
Przez zabawę do czytania i pisania- Wstępna stymulacja logopedyczna część II
Przez zabawę do czytania i pisania- Wstępna stymulacja logopedyczna część III
Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową - część I słuch awerbalny
Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową - część II słuch werbalny
Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową - część III słuchowa pamięć sekwencyjna materiał literowy
Lizaki logopedyczne
Układamy wzorce wymowy
Minimum gimnastyczne
Ćwiczenia pionizacji języka*
Ćwiczenia mięśnia okrężnego warg
*
Usuwamy wady wymowy - samogłoski
Usuwamy wady wymowy - głoski twarde miękkie część I
Usuwamy wady wymowy- głoski twarde miękkie część II
Usuwamy wady wymowy- 3 szeregów -sz,ż,cz... część I
Usuwamy wady wymowy- 3 szeregów -sz,ż,cz... część II
Usuwamy wady wymowy- głoski dźwięczne i bezdźwięczne część I
Usuwamy wady wymowy- głoski dźwięczne i bezdźwięczne część II
Różnicowanie słuchowe i artykulacyjne w obrębie  głosek  r-l-j
Usuwamy wady wymowy głoski rzadko zniekształcane
Usuwamy wady wymowy głoski: g-d
Usuwamy wady wymowy głoski:  k-t
Usuwamy wady wymowy głoski:  l-j
Usuwamy wady wymowy głoski:  r-l
Usuwamy wady wymowy głoski:  r-j
Usuwamy wady wymowy głoski:  sz,ż,cz,dż  - s,z, c, dz

Usuwamy wady wymowy głoski: szczelinowe - zwarto-szczelinowe
Praca nad kinestezją artykulacyjną
Test logopedyczny

Arkusze testu logopedycznego
Karty diagnoz logopedycznych
Karty ćwiczeń logopedycznych
Karty diagnozy logopedycznej dla dorosłych
Zestaw do ćwiczeń oddechowych
Zestaw do ćwiczeń słuchowych
Niezbędnik logopedy

 

Pomoce te sprawdzone w terapii logopedycznej zawierają dobrany metodycznie, gotowy do pracy materiał ćwiczeniowy. W oparciu o te pomoce możliwa jest realizacja profilaktyki logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i środowisku rodzinnym dziecka oraz rehabilitacja kompleksowa  dzieci objętych terapią specjalistyczną.

Od roku 2001 Jolanta Falana- Kozłowska  prowadzi również szkolenia stacjonarne i na zamówienia na terenie całej Polski  dla logopedów,  psychologów , terapeutów pedagogicznych, rad pedagogicznych i rodziców  na  w następujących zakresach:


1.    Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka  dyslektycznego oraz innych wad i zaburzeń mowy przejawiających się (również) na płaszczyźnie artykulacyjnej.


2.    Metoda wstępnej stymulacji logopedycznej w terapii dziecka „ ryzyka dysleksji”.


3.    Szkolenie Pakietowe: Metoda wstępnej stymulacji logopedycznej i metoda ruchów artykulacyjnych w terapii „ dziecka ryzyka dysleksji’ i dziecka dyslektycznego”
Zmieniony ( 05.02.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 Serwis Logopedia.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Logopedia.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Promocje
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
PLN 20,00
Dodaj do koszyka

RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PLN 9,50
Dodaj do koszyka

Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
PLN 27,00
Dodaj do koszyka

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
PLN 33,00
Dodaj do koszyka

Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
PLN 25,00
Dodaj do koszyka

Najnowsze
Co słychać wokół nas?
Co słychać wokół nas?
PLN 36,00
Dodaj do koszyka

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
PLN 32,00
Dodaj do koszyka

Już czytam (Smok Obibok)
Już czytam (Smok Obibok)
PLN 62,00
Dodaj do koszyka

 
Top!
Top!