Logopedia-Fakty
"Ludzie oglądający działania innych, aktywują połączenia neuronalne swoich własnych motorycznych neuronów. Zachodzi w nich rezonans ( współbrzmienie) dokładnie w tej sieci połączeń nerwowych, które byłyby aktywne, gdyby osoba obserwująca sama wykonywała samodzielnie odpowiednią czynność."
prof. Jagoda Cieszyńska.
 
Start arrow DIAGNOZA arrow PSYCHOPEDAGOGICZNA arrow STANDARD arrow Zestaw do diagnozy percepcji wzrokowej i orientacji przestrzenne
20.10.2018.
 
 
Menu witryny
Start
Wiadomości
Encyklopedia logopedyczna
Publikacje fachowe
Poradnie,specjaliści,uczelnie
Forum pomocy on-line
Na innych stronach
Katalog WWW
Ważne myśli i cytaty
Książki poszerzające horyzonty
Profilaktyka przed poczęciem
Okres prenatalny (ciąża )
Wczesna interwencja
Model Terapii J. F-K
Narzędzia diagnostyczne
Metody Terapii
Nasi Prelegenci
O Nas
Nasze przedszkole
Sklep P.W.D. Apex
Konferencja
Pomoce logopedyczne

Lista produktów


Zaawansowane szukanie
Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
1 Produkt,
PLN 36,00
Nasze Strony
 
 
 
 

DIAGNOZA arrow PSYCHOPEDAGOGICZNA arrow STANDARD arrow Zestaw do diagnozy percepcji wzrokowej i orientacji przestrzenneZestaw do diagnozy percepcji wzrokowej i orientacji przestrzenne


Cena: PLN 370,00


Zestaw do diagnozy percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej dla przedziału wiekowego od 12 m. do 6 roku życia.


Zestaw zawiera:

1.         Autko  i lalka przywiązane do długiej sznurówki

2.         2 pudełka plastikowe - duże i małe

3.         Figura z otworami na koło, trójkąt, kwadrat  i inne kształty

4.         Kubek i łyżeczka

5.         Klocki w pojemniku

6.         Zabawki: dwie identyczne lalki, dwa identyczne autka i dwie identyczne piłeczki w         plastikowych pojemnikach

7.         Plansza z obrazkami: lalka, samochód, domek i konik -Zał. 1

8.         Plansza z obrazkami: lalka, samochód, domek i konik podzielone na pół wzdłuż lini       pionowej i poziomej – Zał.2

9.         Plansza z obrazkami: miś, piłka, samolot, klocki – Zał.3

10.      Plansza z obrazkami : miś, piłka, samolot, klocki  podzielone na trzy części wzdłuż         linii pionowej i poziomej- Zał. 4

11.      Plansza z obrazkiem Misia  podzielonym na cztery części – Zał.5

12.      Karta A4  z zaznaczoną drogą od auta do garażu i od motylka do kwiatka – Zał. 6 i         6a (po 10 prób)

13.      Obrazki z brakującym elementem (mi)- Zał.7 ( 10 prób)

14.      Plansza z obrazkami : Czyja głowa- Zał. 8

15.      Obrazki (nieidentyczne) - Zał. 9a, 9b, 9c, 9d

16.      Próba do badania analizy i syntezy wzrokowej na materiale literopodobnym i literowym dla dzieci 5 – letnich – Zał. 10

17.      Próba do badania analizy i syntezy wzrokowej na materiale literopodobnym i literowym dla dzieci 6 – letnich – Zał.11

18.      Próba do badania analizy i syntezy wzrokowej dla dzieci 6 – letnich – stylizowanie        kształtów liter rozsypanych różnej wielkości - Zał. 12

19.      Zabawa w meblowanie przez dorysowywanie elementów – Zał. nr 13 i 14

20.      Pomoc z elementami do układania twarzy – Zał. 17

21.      Pomoc " Moje pierwsze słowa" zawierająca  plansze z konturami  np. piłki, auta,             domu, misia oraz obrazki pasujące do konturów

22.      Plansza z obrazkiem tematycznym - Zał. 15

23.      Plansza z obrazkiem atematycznym – Zał. 16

24.      Karty diagnozy logopedycznej z Załącznikiem (komplet- 10)

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnik metodyczny

 

Przed rozpoczęciem badania należy:

- gruntownie przeanalizować normy w zakresie oczekiwanych rozwojowo umiejętności percepcji wzrokowej

- usystematyzować materiały i próby specjalistyczne

 

 

Spostrzeganie wzrokowe- normy dla poszczególnych przedziałów wiekowych.

Wiek dziecka

Umiejętności oczekiwane rozwojowo

1 miesiąc

- skupianie wzroku na twarzy osoby dorosłej

- skupianie wzroku ( podczas leżenia na brzuchu) na twarzy osoby dorosłej lub poruszającym się po prześcieradle czerwonym pierścieniu

-śledzenie przedmiotu po łuku 90 stopni

2 miesiąc

- reagowanie mimiką na twarz dorosłego

- śledzenie wzrokiem osoby poruszającej się

3 miesiąc

- reagowanie uśmiechem na uśmiech

-śledzenie obrazu znikającego z pola widzenia (odwracanie głowy za przedmiotem i osobą)

4 miesiące

- oglądanie grzechotki, podczas potrząsania nią ruchem nieukierunkowanym

- oglądanie małych przedmiotów położonych na stole

5 miesiąc

- utrzymywanie zabawki w dłoni i koncentrowanie wzroku na innym przedmiocie

- koncentrowanie wzroku na ustach mówiącej osoby dorosłej

6-7 miesiąc

- oglądanie przedmiotów podczas manipulowania nimi

-ocenianie odległości, w jakiej znajdują się przedmioty

- spoglądanie za przedmiotem, który spadł ze stołu początki koordynacji wzrokowo- ruchowej

8- 9 miesiąc

przyglądanie się przedmiotom, podczas manipulowania nimi ( z przeciwstawieniem kciuka)

- poszukiwanie przedmiotu, który znikł z pola widzenia

- śledzenie ruchu zabawek wyrzucanych z łóżeczka

- przyciąganie przedmiotu, który można dosięgnąć, zmieniając położenie ciała

- naśladowanie czynności dorosłego

10 –11 miesiąc

- odwracanie kartek książki, oglądanie i pokazywanie obrazków

- wyjmowanie klocka z pudełka

- dotykanie palcem wskazującym szczegółów zabawek

- zamykanie pudełka

12 miesięcy

- wykorzystanie sznurka do przyciągnięcia przedmiotu.

- wkładanie małego pudełka do dużego.

- wyjmowanie klocka z pudełka.

18 miesięcy

- otwieranie i zamykanie dużego pudełka.

- wkładanie klocków do otworów ( koło, trójkąt, kwadrat).

- mieszanie łyżką w kubeczku.

24 miesiące

- dobieranie głowy do postaci zwierzątka.

- wkładanie do 3 pudełek: piłki, lalki, autka ( w pudełkach znajdują się identycznie egzemplarze zabawek).

- dokładanie do zabawek obrazków przedstawiających te przedmioty.

30 miesięcy

- dokładanie 4 połówek do obrazków.

- dorysowywanie brakujących elementów do obrazków ( koła, oczy, okna itp).

- rysowanie drogi dla auta lub motocykla.

36 miesięcy

- uzupełnianie części twarzy na planszy.

- dobieranie parami obrazków ( piłki, auta, pieski, lalki ( obrazki nieidentyczne).

- układanie obrazków w konturach.

4 lata

- Identyfikowanie obrazków tematycznych.

- identyfikowanie obrazków atematycznych.

5 lat

- dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literopodobnym.

- dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym.

6 lat

1.Dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej na na trudniejszym  materiale literopodobnym i literowym.

 

 

Sposób przeprowadzenia diagnozy percepcji wzrokowej.

 

Diagnozujący prosi dziecko o wykonanie poleceń, które obrazują umiejętności dziecka w określonym przedziale wiekowym:

 

12 miesięcy:

- diagnozujący kładzie przed dzieckiem na dywanie lalkę i autko przywiązane do kolorowych sznurówek, porusza zabawkami i obserwuje czy dziecko sięga rączkami po zabawki

-  diagnozujący kładzie przed dzieckiem na dywanie 2 pojemniki (jeden w drugim) i obserwuje czy dziecko manipuluje pojemnikami wkładając mniejszy do większego

- diagnozujący kładzie przed dzieckiem na dywanie pojemnik z klockami i obserwuje czy dziecko wyjmuje klocki z pojemnika

 

18 miesięcy:

-diagnozujący pokazuje dziecku dwa  zakręcane pojemniki: duży i mały; na oczach dziecka odkręca je i zakręca; następnie przekazuje pojemniki dziecku i obserwuje czy dziecko potrafi wykonać te same czynności

- diagnozujący kładzie przed dzieckiem figurę z otworami na różne kształty wraz z tymi kształtami i obserwuje czy dziecko potrafi dopasować kształt do otworu, aby figura wpadła do środka

- diagnozujący daje dziecku do ręki kubek i łyżeczkę i obserwuje czy dziecko potrafi użyć tych "narzędzi" zgodnie z ich przeznaczeniem tzn. zamieszać łyżeczką w kubku

 

24 miesiące:

- diagnozujący sprawdza czy dziecko potrafi złożyć  obrazek składający się z 2 i 3 części w/ g podanego wzoru obrazka w całości- Zał. 1, 2, 3, 4

- diagnozujący prosi dziecko o przyporządkowanie głów  do pozostałych części ciała - Zał.8

- diagnozujący stawia przed dzieckiem na dywanie 3 pojemniki z: laką, piłką i autkiem i 3 identyczne zabawki i prosi dziecko, aby włożyło do pojemnika drugą lalkę, drugą piłkę i drugie autko

- diagnozujący kładzie przed dzieckiem na dywanie lalkę, piłkę i autko oraz 3 ilustracje tych przedmiotów i prosi, aby dziecko dobrało do zabawki odpowiednią ilustrację

 

30 miesięcy:

- diagnozujący kładzie przed dzieckiem obrazek przedstawiający misa oraz drugi obrazek misia rozcięty na 4 części i prosi dziecko, aby złożyło z części taki sam obrazek - Zał.5

- diagnozujący prosi dziecko o narysowanie drogi od samochodu do garażu i od motylka do kwiatka – Zał. 6, 6a

- diagnozujący prosi dziecko o dorysowanie brakujących na obrazkach elementów tj. koła do samochodu,  komina  do domku , głowy do bałwana, promieni do słoneczka - Zał. 7

 

36 miesięcy:

- diagnozujący prosi dziecko o uzupełnienie części twarzy na planszy- zał. 17

- diagnozujący  rozkłada przed dzieckiem  po cztery różne  ( nieidentyczne ) obrazki: lalka, piłka,  auto i  piesek i i prosi, aby dziecko wybrało z nich wszystkie  piłki, wszystkie autka, wszystkie  pieski ( po cztery) – Zał. 9a, 9b, 9c, 9d

- diagnozujący  pokazuje dziecku  obrazki i plansze z konturami  pasującymi do obrazków i prosi o umieszczenie tych obrazków w konturach. W tym celu korzysta z pomocy  "Moje pierwsze słowa" lub układanka

 

dzieci 4- letnie

 

- diagnozujący prezentuje dziecku układ obrazków tematycznych różniących się szczegółami; zadaniem dziecka jest dobranie do przedstawionego wzoru identycznych obrazkowy Zał. 15

- diagnozujący prezentuje dziecku układ obrazków atematycznych różniących się szczegółami; zadaniem dziecka jest dobranie do przedstawionego wzoru identycznych obrazków- Zał. 16

 

dzieci  5- letnie:

- diagnozujący bada  analizę i syntezy wzrokową na materiale literopodobnym i literowym - Zał. 10

 

dzieci 6- letnie:

- diagnozujący bada analizę i syntezę  wzrokową -  Zał. 11,12


Wszystkie uwagi i spostrzeżenia diagnozujący zapisuje w karcie diagnozy logopedycznej , natomiast w Załączniku  do karty diagnozy logopedycznej określa  poziom umiejętności dziecka w zakresie percepcji wzrokowej. Badający wstawia znak X w rubryce tabeli dotyczącej  wieku rozwojowego percepcji wzrokowej , który jest dla badanego dziecka właściwy.

 

                Z percepcją wzrokową wiąże się ściśle orientacja przestrzenna.

Pierwszym etapem rozumienia stosunków przestrzennych w świecie jest orientacja w schemacie własnego ciała.

Sposób przeprowadzenia diagnozy orientacji przestrzennej:

 

dzieci 3 –4 letnie:

-  diagnozujący rozpoczyna  badanie od sprawdzenia, czy dziecko rozpoznaje i właściwie pokazuje poszczególne części swojego ciała tj oko, ucho, ręka, noga, czoło, włosy itd. 

- diagnozujący  sprawdza czy dziecko potrafi wskazać na sobie: prawą i lewą rękę, prawą i lewą nogę, prawe i lewe ucho, prawą i lewą nogę i stosując zasadę stopniowania trudności górną i dolną wargę, prawy i lewy kącik ust itd.

- diagnozujący  prosi, aby dziecko pokazało: jego ( tzn. diagnozującego) prawą rękę i nogę,  prawe i lewe ucho,   prawe i lewe oko i zgodnie z zasadą  stopniowania trudności: jego  górną i dolną wargę,  prawy i lewy kącik ust, górę i dolne dziąsła itd.

- diagnozujący  prosi dziecko, aby stanęło w określonym stosunku przestrzennym do wskazanego przedmiotu np. krzesła: (wykorzystuje krzesło w gabinecie logopedycznym)

                     Stań obok krzesła

                     Stan przed krzesłem

                     Stań po prawej stronie krzesła

                     Stań po lewej stronie krzesła

lub wersja z zabawką np. lalką

- diagnozujący prosi dziecko o wykonanie ( zademonstrowanie z wykorzystaniem lalki i krzesełka),  wypowiadanych przez niego zdań:

                     Lalka siedzi na krzesełku

                     Lalka siedzi pod krzesełkiem

                     Lalka siedzi przed krzesełkiem

                     Lalka siedzi obok krzesełka z prawej strony

                     Lalka siedzi obok  krzesełka z lewej strony

                     Lalka wisi nad krzesełkiem

Za każdym razem (bez względu na to czy zadanie zostało wykonane poprawnie czy też nie) diagnozujący zadaje dziecku pytanie: ,, Powiedz gdzie teraz stoisz?’’ - ,, Gdzie się w tej chwili znajdujesz?” - pilnując, aby dziecko jak najbardziej precyzyjnie określiło swoje położenie w przestrzeni.

W trudniejszej wersji badający prosi dziecko o zapamiętanie i wykonanie bardziej złożonego polecenia: ,, Zrób trzy kroki do przodu, połóż piłkę pod stołem i usiądź na krześle. ’’

- diagnozujący kładzie przed dzieckiem prostokątny klocek i poleca dziecku, aby położyło inny klocek w taki sam sposób; w jeszcze

 trudniejszej wersji diagnozujący układa dwa, trzy lub cztery klocki w różnych stosunkach przestrzennych wobec siebie, a następnie daje dziecku odpowiednią ilość klocków i prosi o odtworzenie zademonstrowanego układu.

 

Dzieci 5- letnie

diagnozujący prosi  dziecko, aby wyobraziło sobie, że kartka, która przed nim leży to pokój, który  będą meblować. Badający – słownie informuje dziecko, co i gdzie się ma znajdować, a dziecko rysuje adekwatnie do poleceń np. ,, Na środku pokoju stoi duży stół, pod którym śpi kot. Z prawej strony stołu stoi łóżko, na którym leży poduszka i kołdra. Przed łóżkiem leży dywanik, a na nim leżą kapcie. Nad stołem jest zawieszona lampa".Uzupełnianie rysunków – Zał. 13, 14

 

W przypadku zaburzeń rozwojowych oprócz percepcji wzrokowej diagnozie podlegają:

1.                   Sprawności motoryczne i manualne

2.                   Spostrzeganie  słuchowe

3.                   Lateralizacja

4.                   Zachowania społeczne i emocjonalne

5.                   Język, mowa, komunikacja językowa i artykulacja

oraz w przypadku poważniejszych zaburzeń rozwojowych ( np. autyzm, afazja dziecięca, alalia)

6.                   Naśladownictwo

7.                   Zabawa

8.                   Pamięć

9.                   Funkcjonowanie prawej i lewej półkuli mózgu ( kategoryzacje, analiza i synteza na materiale atematycznym ( symbolicznym),  analiza i synteza na materiale tematycznym, koncentracja i pamięć bezpośrednia, grafopercpcja).

10.                Diagnoza poziomu funkcji intelektualnych  - ustalanie II ( badanie psychologiczne)

 

Pakiet został opracowany w oparciu o pozycje:

1. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.

2. Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka  od 4. do 36. miesiąca życia.,

Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.

3. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska., Jagoda Cieszyńska

4. Metody wywoływania głosek. Jagoda Cieszyńska

 oraz doświadczenia zespołu diagnostyczno- terapeutycznego P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne w Radomsku i Jastrzębiu Zdroju.

W  w/w wyszczególnionych  pozycjach znajdzie Zainteresowany wszystkie bardziej  szczegółowe opisy i  informacje.

 

 

 

 

Skład pakietu i cena może ulec zmianie stosownie do dostępności pomocy na rynku. Zawsze jednak dobór pomocy uwzględniać będzie ich aspekt i przydatność merytoryczną.

 
 


Komentarze klientów:

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy na temat tego produktu.
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.

 Serwis Logopedia.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Logopedia.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Promocje
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
PLN 20,00
Dodaj do koszyka

RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PLN 9,50
Dodaj do koszyka

Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
PLN 27,00
Dodaj do koszyka

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
PLN 33,00
Dodaj do koszyka

Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
PLN 25,00
Dodaj do koszyka

Najnowsze
Co słychać wokół nas?
Co słychać wokół nas?
PLN 36,00
Dodaj do koszyka

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
PLN 32,00
Dodaj do koszyka

Już czytam (Smok Obibok)
Już czytam (Smok Obibok)
PLN 62,00
Dodaj do koszyka

 
Top!
Top!