Twój koszyk jest pusty
Pn, 23 październik 2017

Odwiedza nas 1202 gości oraz 0 użytkowników.

 • "Dziecko ludzkie rodzi się bez edukacji, dlatego też człowiek posiada tę możliwość, aby poprzez kontrolę metod wychowania
  i nauczania młodszej generacji znacznie przekształcać ewolucyjny kurs cywilizacji."

  Jolanta Falana- Kozłowska

 • "Każde rozwiązanie problemu jest nowym problemem....
  razem z wiedzą rosną wątpliwości. "

  J.W. Goethe, Aforyzmy

 • „W dzieciństwie niewiele zależy od nas,
  wiele zaś od tych, którzy są z nami.”

  Bronisław Rocławski

 • Badania neuropsychologów dowiodły, że wszechstronna stymulacja językowa, a przede wszystkim nauka czytania i pisania,
  może sprzyjać stopniowemu kształtowaniu przewagi lewej półkuli w procesach werbalnych (co jest warunkiem szybkiego czytania ze zrozumieniem)."

  Jagoda Cieszyńska „Kocham czytać" Zeszyt 1

Biomedyczna Terapia Autyzmu (dr Andre A. Kulisz)

 • 1
 • 2

Kwestionariusz objawów chorobowych dla d…

30-11-2016 Wyświetleń:1039 Informacje o terapii - avatar P.W.D. APEX

Dr. Andre A. Kulisz (ENHCenter, LLC./World-Wide Naturopathic Health Service) prowadzi programy leczenia w krajach Wspólnoty Europejskiej, i innych krajach pozaeuropejskich w następujących specjalnościach: Autyzm, Asperger’s, choroby poszczepienne, neurotoksyczność, poszczepienne zahamowania rozwojowe. Chroniczne...

Czytaj więcej

Informacje o terapii autyzmu dr Andre A…

21-11-2016 Wyświetleń:1074 Informacje o terapii - avatar P.W.D. APEX

Informacje o terapii autyzmu dr Andre A. Kulisz

Prezentujemy wystąpienie dr Andre A. Kulisz (World-Wide Naturopathic Health Service, USA) z konferencji, w którym doktor przedstawił swoją biomedyczną terapię autyzmu, Zespołu Asperera i chorób poszczepiennych.

Czytaj więcej

Pięć kroków powrotu do zdrowia dzieci z …

21-11-2016 Wyświetleń:915 Informacje o terapii - avatar P.W.D. APEX

Pięć kroków powrotu do zdrowia dzieci z porażeniami neurotoksycznymi

Pięć kroków powrotu do zdrowia dzieci z porażeniami neurotoksycznymi“Tak długo dzieci mają szansę, jak długo rodzice mają nadzieję.” Dr. Andre Alexander Kulisz, wykład dla lekarzy “Methylation – Essential Element of...

Czytaj więcej

formularz zgłoszeniowy na konsultacje u …

16-11-2016 Wyświetleń:902 Informacje o terapii - avatar P.W.D. APEX

formularz zgłoszeniowy na konsultacje u dr Andre A. Kulisz

Zamieszczamy poniżej link do formularza zgłoszenia na konsultacjie u dr Andre A. Kulisz. Formularz jest do uzupełnienia w formie elektronicznej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czytaj więcej

Sprawozdanie tygodniowe z przebiegu tera…

16-11-2016 Wyświetleń:1051 Informacje o terapii - avatar P.W.D. APEX

Sprawozdanie tygodniowe z przebiegu terapii - link

Poniżej zamieszczamy link do sprawozdania z przebiegu terapii. Sprawozdanie wypełnia się elektronicznie. Prosimy o terminowe wypełnianie sprawozdań. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU TERAPII

Czytaj więcej

Najnowsze produkty w hurtowni

Szczególnie polecane produkty

CENTRUM LOGOPEDYCZNE PL, Pomoce logopedycze,lustra logopedyczne,wibratory logopedyczne, akcesoria logopedyczne

Wśród pacjentów z zaburzeniami głosu znaczny odsetek stanowią osoby z tzw. zaburzeniami czynnościowymi. Nie stwierdza się w nich zmian organicznych w krtani (np. guzków głosowych, polipów, obrzęków), zaburzona jest natomiast czynność, tzn. nieprawidłowo pracują mięśnie krtani. Może to doprowadzić do powstania zaburzeń głosu.
Najczęstsze postacie zaburzeń czynnościowych:
- dysfonia hypofunkcjonalna zaburzenia głosu spowodowane obniżonym napięciem mięśni krtani,
- dysfonia hyperfunkcjonalna, w której występuje sytuacja odwrotna, tzn. napięcie mięśni krtani jest zwiększone.

Najcięższą postacią czynnościowych zaburzeń głosu jest afonia czynnościowa, czyli całkowita utrata głosu spowodowana nieprawidłową funkcją mięśni krtani.
Mimo że, jak wspomniano wcześniej, w typowych czynnościowych zaburzeniach głosu nie stwierdza się w krtani zmian organicznych, to jednak utrzymująca się przez dłuższy czas dysfoniaczynnościowa, zwłaszcza hyperfunkcjonalna, może doprowadzić do powstania zmian organicznychw krtani. W sytuacji, gdy mięśnie krtani są nadmiernie napięte, krtań pracuje ze zwiększonym obciążeniem, co prowadzi do mikrourazów i może spowodować postanie np. guzków głosowych i obrzęków. Zmiany takie mogą wymagać chirurgicznego usunięcia lub długotrwałej rehabilitacji głosu. Przyczyny dysfonii czynnościowych mogą być różne, m.in. hormonalne, polekowe, mogą być one związane z chorobami metabolicznymi, zaburzeniami stężenia jonów (np. wapnia i magnezu) we krwi. Bardzo częstą przyczyną powstania zaburzeń czynnościowych głosu jest nieprawidłowa emisja głosu.


Dlaczego prawidłowa emisja głosu jest tak ważna ?

Nieprawidłowa emisja wynika często ze złego nawyku i może doprowadzić do zmęczenia narządu głosu, pojawienia się chrypki, zanikania głosu, a przy utrwaleniu się zmian do dysfonii czynnościowej.
Jakość głosu nie zależy jedynie od czynności krtani, ale również od funkcjonowania całego organizmu. Na jakość głosu mają wpływ:

Sposób oddychania

Istnieją 3 sposoby oddychania: żebrowo-obojczykowy (tzw. szczytowy), żebrowo-przeponowy i przeponowo-brzuszny. Podczas spokojnego mówienia, u osób, u których nie ma dużych wymagań głosowych, krtań może pracować prawidłowo przy każdym z tych sposobów oddychania. Jednak przy dłuższym mówieniu i zwiększonych wymaganiach głosowych oddychanie żebrowo-obojczykowe staje się niewystarczające. Przy tym sposobie oddychania powietrze dochodzi przede wszystkim do szczytowych części płuc, tak więc oddech żebrowo-obojczykowy jest płytki i osobie mówiącej na takim oddechu może zabraknąć powietrza. Dodatkowo oddychanie żebrowo-obojczykowe może powodować zwiększenie napięcia mięśni szyi i krtani, co wpływa na pogorszenie jakości głosu. Tak więc do prawidłowej emisji głosu najlepiej jest wykorzystywać przeponę, czyli mięsień leżący na pograniczu klatki piersiowej i brzucha, który jest najważniejszym mięśniem oddechowym. Umiejętność oddychania przeponą sprawia, że oddech staje się głębszy, w związku z tym wypowiedź może być dłuższa. Umiejętne posługiwanie się przeponą podczas mówienia reguluje również napięcie mięśni krtani, tzn. pomaga je zmniejszyć przy nadmiernym napięciu lub zwiększyć, gdy napięcie jest zbyt małe. Oddychanie przeponowe jest jedną z podstaw prawidłowej emisji głosu.

Praca krtani i jej synchronizacja z oddychaniem

W warunkach prawidłowych głos powinien być tworzony swobodnie, bez wysiłku i z miękkim nastawieniem, to znaczy fałdy głosowe powinny zacząć się zwierać w chwili, gdy dociera do nich powietrze z płuc. Jeśli zwierają się silnie i zbyt wcześnie, głos ma twarde nastawienie i robi wrażenie tworzonego z wysiłkiem. Gdy fałdy głosowe są osłabione i zwierają się zbyt późno, głos ma nastawienie chuchające, jest słaby i szumiący.

Rezonans głosowy

Wiele instrumentów muzycznych, np. gitara czy skrzypce, ma pudła rezonansowe, które wzmacniają dźwięk i czynią go ładniejszym. Nasze ciało również posiada przestrzenie rezonacyjne, które wzmacniają głos podczas mówienia lub śpiewu. Są nimi np. jama ustna, gardło, jama nosowa i zatoki przynosowe. Osoby profesjonalnie posługujące się głosem, np. śpiewacy czy aktorzy, są uczone korzystania z rezonatorów, aby ich głos był piękniejszy i bardziej nośny. Umiejętność tę może posiąść jednak każdy. Wykorzystanie rezonatorówpodczas mówienia sprawia, że nie musimy wkładać tak wiele wysiłku w wydobywanie głosu, gdyż rezonatory wzmacniają go. Krtań pracuje wtedy swobodnie i bez nadmiernegonapięcia.

Postawa ciała

Nawet postawa ciała może mieć wpływ na emisję głosu. Powinna ona być w miarę wyprostowana i swobodna. Garbienie się podczas mówienia wpływa na pogorszenie funkcjioddechowej, pozycja nadmiernie wyprostowana niekorzystnie zwiększa napięcie mięśni. Równie ważna jest pozycja głowy, gdyż wpływa ona na położenie krtani podczas mówienia.Zbytnie wysuwanie głowy do przodu, cofanie jej lub przekrzywianie podczas mówienia wpływa niekorzystnie na czynność krtani.

Rehabilitacja głosu

Podczas badania pacjenta z dysfonią czynnościową lekarz wyklucza najpierw inne czynniki, które mogą wpłynąć na powstanie dysfonii (np. choroby metaboliczne, zaburzenia hormonalne), zlecającewentualnie badania dodatkowe (np. badania stężenia hormonów lub jonów we krwi, USG tarczycy i inne). Lekarz obserwuje jednocześnie sposób tworzenia głosu przez pacjenta. Jeśli stwierdza, że emisja głosu jest nieprawidłowa, zleca i prowadzi rehabilitację głosu, czyli naukę prawidłowej emisji głosu wraz z ćwiczeniami przywracającymi prawidłową czynność mięśni krtani. W rehabilitacji głosu wykorzystywane są różne metody, które mają na celu naukę prawidłowego oddychania z użyciem przepony, ćwiczenia nastawienia głosowego i rezonansugłosowego oraz ćwiczenia manipulacyjne, czyli specjalny rodzaj masażu, który poprawia czynność krtani i normalizuje napięcie mięśni krtani. Należy podkreślić, że manipulacje na krtani może wykonywać tylko lekarz, gdyż krtań jest narządem bardzo delikatnym i niewłaściwy ucisk może być bolesny, a nawet niebezpieczny. Rehabilitacja głosu powinna być prowadzona systematycznie. Wiele ćwiczeń pacjent może po przeszkoleniu wykonywać samodzielnie w domu. Zazwyczaj rehabilitacja głosu trwa kilka miesięcy, lecz niekiedy może trwać nawet kilka lat.

Kto może skorzystać z rehabilitacji głosu?

Rehabilitacja głosu jest podstawowym sposobem leczenia w przypadku istnienia dysfonii czynnościowych, zaburzeń głosu u osób zawodowo posługujących się głosem (nauczycieli, mówców, wykładowców), u pacjentów ze zmianami organicznymi, które powstały z powodu nieprawidłowej emisji głosu, np. guzkami głosowymi, niektórymi zmianami obrzękowymi.Jest również wskazana u pacjentów po zabiegach mikrochirurgicznych na fałdach głosowych.

Bibliografia
Maniecka-Aleksandrowicz, B. 1999. „Klasyfikacja zaburzeń głosu” Audiofonologia tom X,
Niebudek-Bogusz, E. 2002. "Klinika chorób zawodowych" Zapobieganie chorobom narządu głosu u nauczycieli. Materiały szkoleniowe. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
Pruszewicz, A. (red.), 1992. Foniatria kliniczna. Warszawa: PZWL.
Śliwińska-Kowalska, M. (red.), 1999. Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
Tarasiewicz, B. 2003. Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków: UNIVERSITAS.
Magazyn Otorynolaryngologiczny , 2004 I-III, tom III, zeszyt 1, no 9

Warto poczytać

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nieleczona dysleksja - klęska szkolna, z…

A teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że znów jesteś 7-letnim dzieckiem. Jesteś w swoim rodzinnym mieście i właśnie zacząłeś chodzić do szkoły. No właśnie - chodzić, bo na...

Czytaj więcej

Twórczy rozwój - blok publikacji fachowy…

W tym miejscu rozpoczynamy publikację bloku publikacji specjalistycznych poświęconego rozwojowi prawej półkuli mózgowej, synchronizacji pracy półkul mózgowych oraz metodom przyśpieszonego i afektywnego uczenia.Jesteśmy przekonani, że ten cykl artykułów znacznie poszerzy...

Czytaj więcej

Dysleksja - błogosławieństwo czy przekle…

Dysleksja - błogosławieństwo czy przekleństwo? ...

Czytaj więcej

Przywrócić sprawność półkuli lewej czyli…

Przywrócić sprawność półkuli lewej czyli jak pokonać dysleksję. Część I - metoda wstępnej stymulacji logopedycznej. ...

Czytaj więcej

Przywrócić sprawność półkuli lewej czyli…

Przywrócić sprawność półkuli lewej czyli jak pokonać dysleksję. Część II " metoda ruchów artykulacyjnych" " Kto umie czytać, posiadł klucz do wielkich czynów, do nieprzeczuwalnych możliwości, do upajająco pięknego...

Czytaj więcej

Dysleksja - dowód na istnienie potwora, …

    Z pozoru nie kłopot, jednak problem na całe życie. Wybitne jednostki przebiją się, dadzą sobie radę, ale ci przeciętni pozostaną w cieniu, nie spełnieni, nie zrealizowani, z zaniżoną samooceną...

Czytaj więcej

Wady i zaburzenia mowy a dysleksja

"Nikt nie będzie się rozwijał, jeśli stawia mu się niskie wymagania".                                                                                                                                                                        Calvin Lloyd          Kiedy wiele lat temu kończyłam studia logopedyczne, zupełnie nie  zdawałam sobie sprawy, że będę wykonywać...

Czytaj więcej

Trening ortograficzny

Trening ortograficzny analiza ankiety ewaluacyjnejI. Najczęściej  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają się na badania do poradni pod wpływem nauczyciela, samoistnie lub pod wpływem rodziców. Są to z reguły uczniowie uczący się...

Czytaj więcej

Brak gotowości poznawczej dziecka

BRAK GOTOWOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ SZKOLNĄ PRZYCZYNĄ DYSORTOGRAFII. CZ I CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU POZNAWCZEGO DZIECKA 7 - LETNIEGO ...

Czytaj więcej

Zasady konstruowania programu terapeutyc…

ZASADY KONSTRUOWANIA PROGRAMU TERAPEYTYCZNEGO. Cz III          Justyna zostanie objęta terapi± pedagogiczn± w poradni psychologiczno - pedagogicznej. Konstruuj±c dla niej program terapeutyczny wzięłam pod uwagę wyniki diagnozy psychologiczno - pedagogicznej, a...

Czytaj więcej

Opis przypadku dziecka z podejrzeniem o …

OPIS PRZYPADKU DZIECKA Z PODEJRZENIEM O DYSORTOGRAFIĘ. Cz II Diagnoza dziecka wykonana na wniosek matki o przyśpieszenie obowiązku szkolnego. Matka zgłosiła...

Czytaj więcej

Umysł i jego nieograniczone możliwości

Umysł i jego nieograniczone możliwościTradycyjna, elementarna logika, którą wpojono nam w młodości, stanowi prawie nieprzekraczalną barierę dla klarownego myślenia w latach późniejszych; chyba, że poświęcimy wystarczająco dużo czasu i wysiłku...

Czytaj więcej

Na czym polega uczenie przyspieszone?

             NA CZYM POLEGA UCZENIE PRZYSPIESZONE,                           czyli o metodzie dr Lozanova                                                          Jeżeli będziemy kontynuować rozwiązywanie światowych problemów ekonomicznych i politycznych dysponując obecnymi możliwościami umysłowymi, nigdy nie nadążymy za zalewem...

Czytaj więcej

Ćwiczenia słuchu fonologicznego i melodi…

Słuch fonologiczny jest związany ze słuchem muzycznym. Usprawnienie słuchu fonologicznego uwrażliwia dziecko na piękno mowy. Ćwiczenia te podwyższają wyrazistość wypowiedzi i ich barwę. Ćwiczenie słuchu fonologicznego jest bezwarunkowo konieczne u...

Czytaj więcej

Upośledzenie umysłowe i jego istota

Upośledzenie umysłowe to termin trudny do zdefiniowania.Często bywa określane jako: niedorozwój umysłowy, opóźnienie w rozwoju umysłowym, czy też obniżona sprawność umysłowa.Według J. Doroszewskiej upośledzenie umysłowe jest "skomplikowane w swych powiązaniach...

Czytaj więcej

Rozwój zachowań społecznych u dzieci

Pojęcie rozwoju społecznego występuje w różnych dziedzinach nauki; między innymi w psychologii i pedagogice.Zjawisko to podobnie jak termin " upośledzenie umysłowe " jest bardzo złożone. Można je analizować od strony...

Czytaj więcej

Kształtowanie się i rozwój mowy dzieci w…

Etapy kształtowania i rozwoju mowy"Mowa to czynność złożona, w której realizację - poza sferą słuchową - zaangażowanych jest wiele struktur mózgowych kierujących oraz scalających pracę układów anatomicznych i funkcjonalnych biorących...

Czytaj więcej

Metodologiczne podstawy badań

Podstawowym warunkiem podjęcia badań naukowych jest uświadomienie sobie przez badacza celu planowanych przedsięwzięć badawczych oraz sformułowanie problemów służących realizacji tego celu.Według J. Pietera " (...) problem naukowy jest swoistym pytaniem...

Czytaj więcej

Szukaj produktu


Wiadomości

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9426514
 • "Nie ma nic ważniejszego niż praca nad rozwojem języka, komunikowania się słownego na każdym poziomie rozwoju człowieka".

  Antoni Balejko