Twój koszyk jest pusty
Śr, 18 październik 2017

Odwiedza nas 1993 gości oraz 0 użytkowników.

Narzędzia diagnostyczne do oceny II [ilorazu Inteligencji]

Narzędzia diagnostyczne do oceny II [ilorazu Inteligencji] (17)

poniedziałek, 28 listopad 2011 10:45

WCST - Test Sortowania Kart z Wisconsin

WCST - Test Sortowania Kart z Wisconsin

Autorzy testu:
R. K. Heaton, G. J. Chelune, J. L. Talley, G. G. Kay, G. Curtiss
Polska standaryzacja i podręcznik:
Aleksandra Jaworowska (2002)
Wiek:
dzieci, młodzież, dorośli.
Procedura:
badanie indywidualne; przeciętnie 20-25 minut, przybliżony czas obliczania wyników: około 15 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych)

Test Sortowania Kart z Wisconsin służy do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka.

Opis: WCST składa się z dwóch talii liczących po 64 karty. Zadanie osoby badanej polega na dopasowaniu każdej karty z talii do jednej z czterech kart wzorcowych. Badany musi sam określić regułę sortowania, wykorzystując otrzymywaną po każdej reakcji informację, czy jego odpowiedź była dobra, czy zła.

Rzetelność: w polskiej standaryzacji sprawdzana stabilność bezwzględna oraz zgodność ocen sędziów.

Trafność: w polskiej standaryzacji sprawdzano korelacje z innymi miarami intelektu.

Normy: dla dorosłych w wieku od 20 do 79 lat (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: diagnoza funkcjonowania poznawczego; dane walidacyjne dla wersji oryginalnej wskazują na możliwość wykorzystania w diagnozie neuropsychologicznej.
 
poniedziałek, 28 listopad 2011 10:03

TUF - Test Układania Figur *

TUF - Test Układania Figur *

Autor testu:
G. A. Lienert
Autor adaptacji:
Elżbieta Renata Dajek (1996)
Wiek:
młodzież, dorośli
Procedura:
badanie indywidualne lub grupowe; czas ograniczony - 20 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych)

Test służy do oceny inteligencji praktycznej.

Opis: test ma dwie równoległe wersje. Zadaniem osoby badanej jest ułożenie kartonowych elementów na konturze figury narysowanej w arkuszu odpowiedzi.

Rzetelność: zadowalająca równoważność międzypołówkowa obu wersji testu.

Trafność: sprawdzona trafność diagnostyczna dla uczniów klas VIII szkół podstawowych (obecnie II klasa gimnazjum) - wyniki w teście różnicują uczniów dobrych i słabych.

Normy: dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej (obecnie II klasa gimnazjum) oraz klasy III liceum ogólnokształcącego (obecnie II klasa liceum) (szkoły warszawskie).

Zastosowanie: poradnictwo zawodowe.
 
poniedziałek, 28 listopad 2011 09:53

TSN - Test Szybkiego Nazywania

TSN - Test Szybkiego Nazywania
 
Autor:
Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Stańczak i Ewa Zalewska
Wiek:
uczniowie III klasy szkoły podstawowej
Procedura:
badanie indywidualne; czas badania - około 5 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie, pedagodzy (wymagany dyplom studiów psychologicznych lub pedagogicznych)

Test służy do oceny tempa seryjnego, ciągłego nazywania dobrze znanych bodźców.

Składa się z pięciu rodzajów zadań wymagających od dziecka jak najszybszego nazywania bodźców, którymi kolejno są: obrazki ilustrujące znane obiekty, kolory, cyfry, litery oraz przemieszane bodźce trojakiego rodzaju (kolory, cyfry i litery). Przed każdym z czterech pierwszych zadań dziecko przechodzi krótki trening w nazywaniu bodźców danej kategorii. Przeciętnie badanie trwa nieco ponad 5 minut.

Wyniki testu ujmowane są pod postacią trzech wskaźników podstawowych: czas nazywania bodźców przemieszanych (kolorów, cyfr i liter), łączny czas nazywania obrazków oraz kolorów, łączny czas nazywania cyfr i liter.
 
 TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna
 
Polska standaryzacja i podręcznik:
Aleksandra Jaworowska, Teresa Szustrowa (2000)
Wiek:
dzieci (od 6 roku życia), młodzież, dorośli.
Procedura:
badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 35 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych)

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Opis: TMS-K składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii (A, B, C, D, E), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna

Trafność: istotne korelacje z ocenami szkolnymi oraz z wynikami WISC-R dla populacji dzieci i młodzieży.

Normy: dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat; dla dorosłych powyżej 16 roku życia (próby ogólnopolskie).

Zastosowanie: przede wszystkim do celów selekcyjnych w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących przeciętny poziom intelektualny.
 

środa, 23 listopad 2011 12:43

TMK - Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej

 TMK - Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej
Polska standaryzacja:
Teresa Szustrowa, Aleksandra Jaworowska (2003)
Wiek:
dzieci (4 - 10 lat); osoby o obniżonych zdolnościach intelektualnych
Procedura:
indywidualnie (najmłodsze dzieci) lub w małych grupach; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych)

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna.

 TMK składa się z 36 zadań ujętych w trzy serie (A, AB, B), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), wydrukowanych w większości na barwnym tle, a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Rzetelność: szacowana zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: potwierdzona trafność diagnostyczna - istotne korelacje z wynikami testów inteligencji (WISC, KSI, DMI-2M, Skala Leitera, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia) , testów badających percepcję wzrokową (Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej M.Forstig, Test Integracji Wzrokowo-Ruchowej Bender-Koppitz), testami osiągnięć szkolnych oraz z osiągnięciami szkolnymi.

Normy: dla dzieci w wieku 4 - 10 lat (standaryzacja 1991; próba ogólnopolska). Weryfikacja aktualności tych norm sugeruje, że mogą one być nieco zaniżone.

Zastosowanie: do oceny możliwości intelektualnych dzieci.  PTI - Popularny Test Inteligencji - program do samobadania
 
Autor:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych
Wiek:
młodzież, dorośli
Procedura:
samobadanie; bez ograniczenia czasu.
Użytkownicy testu:
bez ograniczeń

Metoda przeznaczona do samobadania.

Komputerowy test do samobadania, prosty w obsłudze, interesujący i urozmaicony zawiera wiele ciekawych zadań dla każdego. Ich różnorodność skutecznie zapobiega znużeniu użytkownika.

Stworzony przez grupę specjalistów z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Sprawdzony na osobach z różnym poziomem wykształcenia i w różnym wieku: 14-19 lat, 20-29 lat, 30-40 lat, powyżej 40 lat.

 

Test obejmuje 300 zadań tworzących pięć grup, które odnoszą się do poszczególnego rodzaju zdolności składających się na inteligencję. Są to:

    zdolności słowne,
    zdolności logiczne,
    zdolności przestrzenne,
    zdolności liczbowe,
    wiedza o świecie.

W ramach każdej grupy znajdują się różnorodne zadania, tworzące w sumie 17 testów szczegółowych.
 

Strona 1 z 3

Szukaj produktu


Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9385202
  • "Trzeci rok życia dziecka, ostatni etap wieku poniemowlęcego, to przede wszystkim intensywny rozwój systemu językowego. Dziecko powinno wówczas słuchać wypowiedzi dorosłych, także tekstów pisanych, wierszyków i prozy."
     
    prof. Jagoda Cieszyńska