Twój koszyk jest pusty
Śr, 28 czerwiec 2017

Odwiedza nas 9466 gości oraz 0 użytkowników.

Logopedia

Logopedia (370)

poniedziałek, 12 czerwiec 2017 10:13

Metody bezpośrednie stosowane w terapii osób jąkających się

Napisane przez

Metody bezpośrednie stosowane w terapii osób jąkających się
Mówienie wydłużone
Technika ta zakłada przekonanie pacjenta do maksymalnego wydłużenia poszczególnych elementów swojej wypowiedzi, co naturalnie prowadzi do zmniejszenia liczby słów wypowiadanych w danej jednostce czasu. Jej oparciem jest spostrzeżenie dokonane przez Bernarda S. Lee w swojej książce „Artificial stuttering” (sztuczne jąkanie) z 1951 r. W pracy tej jej autor zauważył, że osoby mówiące płynnie, które słyszą swoją wypowiedz z pewnym opóźnieniem (około 200 ms) zaczynają się zacinać. Owo „sztuczne jąkanie” przybiera formę głośniejszego mówienia, przedłużania samogłosek oraz powtarzania sylab. Dla odmiany zaś, osoby jąkające się, poddane podobnemu środowisku zaczynają mówić bardziej płynnie. Program terapii powinien początkowo zakładać zwolnienie tempa mówienia jąkającego się do 30-40 słów na minutę. Codzienne ćwiczenia w utrwalaniu tego tempa poprawiają znacznie kontrolę nad nim, automatyzują do pewnego stopnia stosowanie takiego tempa zwolnionego w mowie potocznej. Gdy płynność mowy jest już zadowalająca, można w dalszych etapach terapii przyspieszyć tempo przybliżając go do normalnego tempa, czyli do około 100-110 słów na minutę [1]. Należy przy tym mieć na uwadze, iż technika ta jest skierowana raczej do jąkających się, którym brakuje świadomości poprawnego brzmienia głosek.

wtorek, 06 czerwiec 2017 12:08

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci

Napisane przez

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci
       Słuch to zmysł dzięki któremu dzieci poznają świat. Uczą się wsłuchiwać w odgłosy otoczenia, dźwięki przyrody oraz wszystko to co słychać z otaczającego świata. Cały świat przecież obfity jest w barwy i dźwięki. Można pokusić się o stwierdzenie, że nie zdarza nam się przebywać w absolutnej ciszy. A co dzieje się z dziećmi, które odbiór słuchowy mają zaburzony? Nie jest im łatwo funkcjonować prawidłowo.
       Osoby, które pracują w szkołach lub takie, które mają styczność z dziećmi na przestrzeni lat na pewno zauważyły u dzieci pogorszenie percepcji słuchowej. Nie oszukujmy się, że zaburzenia takie nie istnieją. Opiszę tu jakie symptomy wskazują na zaburzenia tego typu.
       Za odbiór (percepcję) dźwięków odpowiedzialny jest analizator słuchowy. Nie należy jednak z niedosłuchem utożsamiać zaburzeń analizy i syntezy słuchowej. Dzieci, które z jakiegoś powodu mają uszkodzony słuch nie słyszą dźwięków płynących z dużej odległości oraz tych cichych. Natomiast dzieci, które mają zaburzoną analizę i syntezę słuchową słyszą prawidłowo wszystkie dźwięki, ale nie są w stanie wyróżnić ich z potoku słów. Warto w tym miejscu napisać kilka słów na temat słuchu fonematycznego. Słuch ten bowiem odpowiada za zdolność wyodrębniania i identyfikowania dźwięków mowy. Spotykając na swojej drodze dzieci, które wykazują specyficzne trudności w nauce czytania i pisania ze słuchu możemy stwierdzić, że opóźnienia te powstały wskutek nieprawidłowego rozwoju słuchu fonematycznego.

piątek, 02 czerwiec 2017 10:13

RELAKSACJA

Napisane przez

RELAKSACJA
       Relaksacja jest rozluźnieniem wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejszają się nasze negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. Możemy powiedzieć, że w wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość, radość spokój.
       Relaksacja to również wszelkie metody i sposoby uzyskiwania stanu fizycznego i psychicznego odprężenia, czyli tzw. stanu relaksu. Treningi i ćwiczenia relaksacyjne służą wypracowaniu nawyków wprowadzania się w ten stan. W potocznym rozumieniu relaks jest określany jako rozluźnienie, odprężenie. Bardziej fachowo mówi się o zwolnieniu psychofizycznym, zmniejszeniu napięcia somatopsychicznego (cielesno-psychicznego) czy reakcji demobilizacyjnej (zmniejszenie mobilizacji) organizmu, reakcji relaksu- pierwszy raz terminu tego użył doktor medycyny i profesor Harvardu Herbert Benson podczas prowadzonych badań nad osobami medytującymi. Niezależnie od użytego pojęcia zawsze chodzi o stan przeciwny do stresu i napięcia.

Charakterystyka i klasyfikacja trudności w uczeniu się
       Dzieci z trudnościami w uczeniu się można scharakteryzować jako te, które prezentują istotną rozbieżność pomiędzy ich potencjałem umysłowym, a osiągnięciami w nauce szkolnej i społecznym funkcjonowaniu. Rozbieżność ta wskazuje na różnice pomiędzy tym, czego dziecko może się nauczyć, a tym co w rzeczywistości osiąga. Ponadto, pozwala odróżnić dzieci z trudnościami w uczeniu się od dzieci o niskiej inteligencji emocjonalnymi.

Rola pedagoga w kształtowaniu kompetencji społecznych dziecka
       Kompetencje społeczne rozumiane są jako „złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego”. Upraszczając kompetencje społeczne są umiejętnością poprawnego zachowania się podczas kontaktów międzyludzkich. Nazywa się je także zdolnościami społecznymi i inteligencją społeczną.
       Niezmiernie ważną rolę w kształtowaniu kompetencji społecznych u dzieci odgrywają pedagodzy. Wspomagają oni  nie tylko wszechstronny rozwój jednostki, ale też wspierają tworzenie się pożądanych umiejętności i zdolności podczas kontaktów wychowanka z innymi ludźmi. Do pożądanych umiejętności zalicza się: zdolność wywierania wpływu na innych, realizacja zamierzonych celów, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skuteczność porozumiewania się.

piątek, 21 kwiecień 2017 06:14

Alkoholowy Zespół Płodowy - FAS

Napisane przez

Alkoholowy  Zespół  Płodowy   -   FAS
       FAS (Fetal Alcohol Syndrome) czyli alkoholowy zespół płodowy jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne. FAS jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Efekty tego mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie. Wiele dzieci doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie.

Strona 1 z 62

Szukaj produktu


Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
8476011
  • "Badania neuropsychologów dowiodły, że wszechstronna stymulacja językowa, a przede wszystkim nauka czytania i pisania, może sprzyjać stopniowemu kształtowaniu przewagi lewej półkuli w procesach werbalnych (co jest warunkiem szybkiego czytania ze zrozumieniem)."
     
    Jagoda Cieszyńska „Kocham czytać" Zeszyt 1.